Câu Hỏi Và Đáp Án Cuộc Thi Trắc Nghiệm Thái Bình Trên Internet


1. Đáp án bài thi trắc nghiệm Bác Hồ Thái Bình online - Tuần 2

Dành cho sinh viên, người lớn, Đảng viên, hội viên và nhiều người khác nhau

Bạn đang xem: Câu Hỏi Và Đáp Án Cuộc Thi Trắc Nghiệm Thái Bình Trên Internet

Thơ Văn hóa Công giáo Thái Bình Canh tôm cáThảm lụa trang trí bởi Công giáo Đức AnhKhoai và bí to nhất vùng

Phần 2: Để tiếp tục giữ vững và nâng cao đời sống nhân dân theo tư tưởng, giá trị, phong cách Hồ Chí Minh, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XX đã xác định, đến năm 2025 thu nhập bình quân đầu người và giảm số người. Nhà nghèo là?

Thu nhập cá nhân đạt 88 triệu đồng/năm trở lên; giảm 3/4 số hộ nghèo so với năm 2020. Thu nhập bình quân đầu người đạt từ 70 triệu đồng/năm trở lên; giảm một nửa số hộ nghèo so với năm 2020Thu nhập cá nhân đạt 78 triệu đồng/năm trở lên; giảm 1/3 số hộ nghèo so với năm 2020Thu nhập cá nhân đạt từ 68 triệu đồng/năm trở lên; giảm 2/3 số hộ nghèo so với năm 2020

Câu 3: Chủ tịch Hồ Chí Minh gửi thư cảm ơn nhân dân và các thiếp tỉnh Thái Bình, tỉnh đầu tiên ở miền Bắc đạt năng suất 5 tấn thóc/ha vào năm nào?

1968 Năm 1969 Năm 19671966

Câu 4: Chính quyền nào được Bác Hồ gửi thư khen và là huyện đầu tiên xóa được nạn mù chữ?

Huyện Tiền Hải Huyện Thư Trì (nay là Vũ Thư) Huyện Tiên Hưng (Đông Hưng ngày nay)Huyện Quỳnh Côi (Quỳnh Phụ ngày nay)

Câu 5: Làng Nguyên Xá (Đông Hưng) nơi có nghĩa quân khởi nghĩa hùng mạnh, đánh thắng nhiều kẻ thù trong cuộc kháng chiến chống Pháp, được Bác Hồ tặng thưởng gì?

Trang trí cờ 5 chữ “Nguyên Xá, làng kiểu mẫu”Cờ "Nguyên Xá anh hùng" Bảng vàng "Nguyên Xá, làng kiểu mẫu" Thư khen "làng Nguyên Xá anh hùng"

Câu 6: Trong lần về thăm Thái Bình lần thứ ba, Thái Bình bước vào năm đầu tiên của kế hoạch 3 năm tái thiết và phát triển kinh tế, văn hóa, Hồ Chủ tịch đã đến thăm và nói chuyện với Bác Hồ, người đại diện cho các tầng lớp nhân dân trong tỉnh. Thái Bình có gì?

*
"Cơm đường ngon"“Làng sạch, vườn tốt”"Đường sạch, ruộng tốt" "Sạch làng, tốt lúa"

Phần 7: Lần thứ năm Bác về thăm Thái Bình, nói chuyện với cán bộ, đảng viên Thái Bình, Bác căn dặn công nông phải hành động.

Tài chính công đoàn kếtCả 3 lựa chọnThực hành dân chủ

Mục 8: Chủ tịch Hồ Chí Minh tặng lá cờ “Quyết thắng giặc Mỹ” cho quân và dân huyện Thụy Anh vào ngày, tháng, năm nào?

Ngày 5 tháng 11 năm 1962Ngày 5 tháng 11 năm 1960Ngày 2-11-1960 Đội quân của các sĩ phu yêu nước Cuộc đấu tranh của công nhânMột phong trào nội chiếnHọc sinh chật vật đi bộ

Xem thêm: Đánh giá giày Jordan - Điểm nổi bật và chất lượng trong từng thiết kế

Câu 10: “Đảng lấy chủ nghĩa Mác-Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh làm nền tảng tư tưởng và kim chỉ nam cho mọi hoạt động cách mạng”. Xin thưa rằng những nguyên tắc trên đã được đảng ta khẳng định lần đầu tiên tại Quốc hội.

Đại hội lần thứ bảyĐại hội lần thứ VIII Đại hội lần thứ V

Câu 11: Trong bài: “Truyền thuyết về đế quốc Pháp” của Bác Hồ viết năm 1931, Thái Bình là một trong những vùng có xã hội trù phú được nhắc đến trong câu chuyện của Nguyễn Ái Quốc. Bạn có thể cho tôi biết nhóm đó là gì không?

Phong trào đòi Tự do và Dân chủ Phong trào cách mạng chống sưu thuế của công nhânCác tổ chức đảng và chi bộ tâm thần được thành lập ở các thôn, làng, có 8 chi bộ nông thôn, 3 chi bộ cộng sản, 270 nông dân.

Mục 12: Ngày 20/12/1966 Bác Hồ gửi thư cảm ơn đoàn viên, cán bộ nào đạt được một vụ lúa lớn ở miền Bắc?

HTX Long Khê, huyện Phụ Dực (Quỳnh Phụ) HTX Vũ Thắng, huyện Vũ TiênHợp tác xã Tân Phong, huyện Thư Trì (Vũ Thư ngày nay)HTX Trình Nhất, huyện Kiến Xương

Điều 13: Với những chiến công đã đạt được trong hai cuộc kháng chiến chống Pháp, chống Mỹ và trong công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam, lực lượng vũ trang và nhân dân các dân tộc tỉnh Thái Bình đã được Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam ghi nhận và tặng Bằng khen. danh hiệu vinh dự: Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân.

Bạn đang xem: Đáp Án Đề Thi Trắc Nghiệm Thái Bình

Xem thêm: Xem Phim Shin Movie 21 - Cuộc Giải Cứu Thức Ăn Đường Phố, Xem Phim Shin Cậu Bé Bút Chì Thức Ăn Đường Phố

Hãy cho biết ngày, tháng, năm Chính phủ ban hành

Mục 14: Quán triệt và vận dụng có hiệu quả tư tưởng, giá trị, phong cách Hồ Chí Minh, chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước về nông nghiệp, nông dân, nông thôn, nhiệm kỳ 2011 - 2021, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Thái Bình?

1 nghị quyết chuyên đề 4 nghị quyết chuyên đề 2 nghị quyết chuyên đề3 điểm chính

Điều 15: Nhằm nâng cao việc học tập và làm theo tư tưởng, tác phong, phong cách Hồ Chí Minh, góp phần xây dựng Đảng bộ, quá trình chính trị trong sạch, vững mạnh, một trong những nhiệm vụ, giải pháp đã được Nghị quyết số 11 thông qua. Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XX quyết định là?

Xem thêm: hence là gì

90% chi bộ nâng cao và thực hiện chuyển biến đạo đức theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh theo đạo đức, phong cách Hồ Chí MinhSở hữu 100% chi bộ tăng tiến và đạt chuẩn mực ứng xử linh hoạt theo tư tưởng, giá trị và phong cách Hồ Chí Minh.80% chi bộ nâng cao và đạt chuẩn mực về tác phong đổi mới theo tư tưởng, giá trị và phong cách Hồ Chí Minh.

2. Đáp án bài thi tìm Bác Hồ, Thái Bình tuần 2 - Học sinh