Câu Hỏi Trắc Nghiệm Vật Lý 11 Chương 4 Có Đáp Án Chi Tiết, 20 Câu Trắc Nghiệm Vật Lý 11 Chương 4 Có Đáp Án


[embed]https://www.youtube.com/watch?v=DtP-awqYm8o[/embed]

Một bài viết với câu trả lời. Bộ câu hỏi trắc nghiệm Vật Lý 11 chương 4: Từ trường (P2). Học sinh cố gắng chọn câu trả lời cho mỗi câu hỏi. Bài thi trắc nghiệm có phản hồi sau khi bạn chọn một kết quả: nếu sai, kết quả đã chọn sẽ hiển thị màu đỏ và kết quả đúng sẽ hiển thị màu xanh lam. Chúc các bạn thi tốt..

Bạn đang xem: Trắc nghiệm Vật Lý 11 Chương 4 có đáp án

Bạn đang xem: Câu Hỏi Trắc Nghiệm Vật Lý 11 Chương 4 Có Đáp Án Chi Tiết, 20 Câu Trắc Nghiệm Vật Lý 11 Chương 4 Có Đáp Án

Câu 1: Đưa nam châm vào trong một dây dẫn điện hình trụ, kích thước của dây dẫn tăng khi

A. chiều cao của hình trụ tăng lên.B. kích thước của hình trụ giảm.C. số vòng dây trên một đơn vị chiều dài tăng.D. cường độ dòng điện ngắn.

Câu 2: Hai điểm M và N ở gần một đường thẳng dài, cảm ứng từ tại M lớn gấp 4 lần cảm ứng từ tại N. Khẳng định nào sau đây đúng?

A. rM = 4rN B. rM = rN/4 C. rM = 2rN D. rM = rN/2

Câu 3: Từ nào sai? Lực từ tác dụng lên đoạn dây dẫn MN có lực ngang đặt dọc theo đường sức từ sẽ thay đổi khi

A. dòng điện xoay chiều. B. bị đảo từ.C. thay đổi cường độ dòng điện. D. dòng điện và từ trường đổi chiều cùng một lúc.

Câu 4: Một từ trường tác dụng lên một dây dẫn có dòng điện chạy qua có phương vuông góc với phương góc α.

A. có kích thước lớn nhất khi α = 0. B. có kích thước lớn nhất khi α = $\frac{\pi}{2}$C. có độ lớn không phụ thuộc vào góc α. D. tăng dương khi α nhọn và tăng âm khi α tù.

Câu 5: Hai dây dẫn thẳng, song song cách nhau 10 cm trong chân không, dòng điện trong hai dây dẫn song song có độ lớn I1 = 2 A và I2 = 5A. Lực nam châm tác dụng lên mỗi đoạn dây dài 20cm là

A. lực hút có độ lớn 4,10$^{-6}$ NB lực đẩy có độ lớn 4,10$^{-6}$ NC lực có độ lớn 2,10$^{-6}$ ND lực đẩy có độ lớn 2,10$ ^{-6}$ 6 }$N.

Câu 6: Ba sóng dọc đặt song song với nhau truyền qua ba phần của một tam giác vuông góc với mặt phẳng như hình vẽ. Cho các dòng điện chạy như hình vẽ có các cường độ dòng điện I1 = 10 A, I2 = 20 A, I3 = 30 A. Biết I1 cách I2 và I3 lần lượt là 8 cm và 6 cm. Công suất tổng cộng tác dụng lên mỗi mét dây dẫn có dòng điện I1 là

*
A. 1,12.10$^{-3}$ NB 1,2.10$^{-3}$ NC 1,5.10$^{-3}$ ND 2,10$^{-3}$ N

Câu 7: Một máy chỉnh lưu, mạch S, mang dòng điện I đặt trong nam châm đều B, mặt phẳng của khung dây song song với các đường sức từ. Lực từ tác dụng lên khung dây là:

A. M = 0 B. M = IBS C. M = IB/S D. M = IS/B

Câu 8: Chọn câu sai

Momen từ tác dụng lên ống dây có dòng điện đặt trong từ trường đều

A. tỉ lệ thuận với diện tích khung.B. có giá trị rất lớn khi mặt phẳng khung vuông góc với đường sức từ.C. có ưu thế lớn khi mặt phẳng khung song song với đường sức từ.D. nó phụ thuộc vào sức mạnh trong khung.

Câu 9: Một đoạn dây dẫn dài l = 0,8 m được đặt trong từ trường đều sao cho dây dẫn vuông góc với vectơ từ vào một góc 60o. Dòng điện I = 20 A và dây dẫn được truyền một lực F = 2.10^{-2}$ N. Độ lớn cảm ứng từ là

Xem thêm: Đánh giá giày Jordan - Điểm nổi bật và chất lượng trong từng thiết kế

A. 0,8.10$^{-3}$ TB 10$^{-3}$ TC 1,4.10$^{-3}$ T D. 1,6.10$^{-3}$ T .

Câu 10: Một đoạn dây dẫn dài l = 0,5 m được đặt trong từ trường đều sao cho dây dẫn tiếp xúc với dây cảm ứng từ một góc 45o. Biết từ trường B = 2.10$^{-3}$ T là một dây dẫn có lực từ F = 4.10$^{-2}$ N. Cường độ dòng điện chạy trong dây dẫn là

A. 20 AB 20$\sqrt{2}$ AC 40$\sqrt{2}$ AD 40 A.

Câu 11: Đặt hai cực của hai nam châm lại gần nhau xem chúng có đẩy nhau không. Phát biểu nào sau đây là sai?

A. Hai cực kề nhau của hai nam châm là hai cực trái dấu. Hai cực cách nhau của hai nam châm là hai cực cùng tên.C. Hai cực kề nhau của hai nam châm là hai cực cùng tên.D. Phát biểu C và B là đúng.

Câu 12: Chọn câu sai

A. Từ trường không tác dụng lên điện tích chuyển động dọc theo đường sức từ. B. Từ trường sẽ đạt giá trị cực đại khi điện tích chuyển động vuông góc với từ trường.C. Đường đi của êlectron chuyển động trong từ trường là đường tròn.D. Độ lớn của lực Lorenxơ tỉ lệ với q và v.

Câu 13: Phát biểu nào sau đây không đúng?

A. Là lực từ tác dụng ngược chiều khi nó đổi chiều.B. Lực từ tác dụng lên dòng điện thay đổi bằng cách thay đổi hướng của từ trường.C. Từ trường tác dụng lên dòng điện đổi chiều khi dòng điện tăng. D. Từ trường tác dụng lên dòng điện không đổi chiều khi nó đổi chiều từ trường giống nhau.

Câu 14: Một êlectron bay trong không gian có từ trường đều, có từ trường B = 10$^{-4}$ T với vận tốc ban đầu vo = 3,2.10$^{6}$ m/s vuông góc với phương từ trường. vectơ cảm ứng, khối lượng của electron là 9,1.10$^{-31}$ kg. Bán kính quỹ đạo của êlectron là

A. 16cm. B. 18,2 cm. C. 15 cm. D. 17,5 cm.

Câu 15: Đoạn dây dẫn mang dòng điện I đặt trong không khí song song với nam châm, mặt phẳng của khung dây có các đường sức từ, khung có thể quay quanh trục 00” nằm trong mặt phẳng của khung (hình 15). Chính xác?

*
A. lực từ tác dụng lên cạnh bằng khôngB. Từ trường tác dụng dọc theo các cạnh của NP & QM bằng khôngC. Lực từ tác dụng lên các cạnh yếu dần làm cho các dây dẫn đứng song song với nhauD. Từ trường tạo ra một mô-men xoắn làm cho dây quay quanh trục 00".

Câu 16: Một khung dây hình chữ nhật ABCD đặt trong từ trường đều có cảm ứng từ B = 5.10$^{-2}$ (T). Cạnh AB của khung dài 3 cm, cạnh BC dài 5 cm. Dòng điện trong khung dây có độ lớn I = 5 (A). Giá trị cực đại của momen lực từ tác dụng lên khung dây và độ lớn của nó là:

A. 3,75.10$^{-4}$ (Nm)B. 7,5.10$^{-3}$ (Nm)C. 2,55 (Nm)D. 3,75 Nm

Câu 17: Hai hạt bay hướng vào cùng một từ trường với cùng vận tốc. Phần thứ nhất có khối lượng m1 = 1,66.10$^{-27}$ (kg), giá trị q1 = - 1,6.10$^{-19}$ (C). Viên thứ hai có khối lượng m2 = 6,65.10$^{-27}$ (kg), giá trị q2 = 3,2.10$^{-19}$ (C). Bán kính của hạt thứ nhất là R1 = 7,5 (cm) thì bán kính của hạt thứ hai là.

A. R2 = 10 (cm)B. R2 = 12 (cm)C. R2 = 15 (cm)D. R2 = 18 (cm)

Câu 18: Một dây dẫn có dòng điện không đổi sinh ra từ trường đều B = 6.10$^{-3}$ T. Một dây dẫn dài 0,4m gồm 800 vòng dây xoắn lại với nhau. Cường độ dòng điện trong cuộn dây là:

Xem thêm: from time to time là gì

A. I = 2,39 AB I = 5,97 AC I = 14,9 AD I = 23,9 A.

Câu 19: Dùng một sợi dây đồng đường kính 0,8mm có phủ một lớp sơn mỏng quấn quanh một hình trụ 4 inch để tạo thành một đường hầm. Khi nối hai đầu đường hầm với nguồn điện có hiệu điện thế 3,3V thì từ trường trong đường hầm là 15,7.10$^{-4}$ T. Tính chiều dài của cuộn dây và cường độ dòng điện bên trong ống. Biết điện trở của đồng là 1,76.10$^{-8}$Ωm, các vòng dây của cuộn dây được mắc với nhau:

A. 0,8m; 1A.B. 0,6m; 1A.C. 0,8m; 1,5AD 0,7m; 2 A .

Xem thêm: Bài Văn Mẫu Lớp 6: Tả Điều Em Học Được Trong Bài Kiểm Tra Ngữ Văn (8 Bài Văn)

Câu 20: Cho 0,15A chạy qua ống dây quấn thì từ trường bên trong ống dây là 35.10$^{-5}$ T. Tính số vòng dây của cuộn dây, biết chiều dài của cuộn dây là 50cm.