call on là gìCụm động kể từ Call on sở hữu 4 nghĩa:

Nghĩa kể từ Call on

Ý nghĩa của Call on là:

Bạn đang xem: call on là gì

 • Yêu cầu, xin xỏ chung đỡ

Ví dụ minh họa cụm động kể từ Call on:

 
- The President CALLED ON the wealthy countries for financial
aid after the floods destroyed much of the country's agriculture.
Tổng thống xin xỏ những nước nhiều trợ giúp về tài chủ yếu sau khoản thời gian những cơn
lũ đang được phá huỷ bỏ nguy hiểm nền nông nghiệp của quốc gia.

Nghĩa kể từ Call on

Ý nghĩa của Call on là:

 • Thăm (ai đó)

Ví dụ minh họa cụm động kể từ Call on:

 
- As we were in the area, we CALLED ON my sister-in-law.
Khi Shop chúng tôi cho tới vị trí cơ, Shop chúng tôi đang được rẽ thăm hỏi người chị dâu.

Nghĩa kể từ Call on

Ý nghĩa của Call on là:

 • Yêu cầu ai minh chứng tuyên tía bọn họ đã lấy ra

Ví dụ minh họa cụm động kể từ Call on:

 
- He CALLED the speaker ON several mis-statements of fact.
Anh tớ đang được đòi hỏi người biểu diễn thuyết minh chứng một vài ba tuyên tía sai
sự thiệt.

Nghĩa kể từ Call on

Ý nghĩa của Call on là:

 • Kêu gọi ai cơ thực hiện điều gì

Ví dụ minh họa cụm động kể từ Call on:

 
- The human rights group has called on the US to tát kết thúc the death
penalty.
Nhóm vì như thế nghĩa vụ và quyền lợi loài người đang được lôi kéo nước Mĩ quăng quật án xử quyết.

Một số cụm động kể từ khác

Ngoài cụm động kể từ Call on bên trên, động kể từ Call còn tồn tại một vài cụm động kể từ sau:

Xem thêm: fee là gì

 • Cụm động kể từ Call after

 • Cụm động kể từ Call around

 • Cụm động kể từ Call at

 • Cụm động kể từ Call back

 • Cụm động kể từ Call for

 • Cụm động kể từ Call forth

 • Cụm động kể từ Call in

 • Cụm động kể từ Call off

 • Cụm động kể từ Call on

 • Cụm động kể từ Call out

  Xem thêm: landmark là gì

 • Cụm động kể từ Call round

 • Cụm động kể từ Call up


c-cum-dong-tu-trong-tieng-anh.jsp