call for là gìCụm động kể từ Call for với 5 nghĩa:

Bạn đang xem: call for là gì

Nghĩa kể từ Call for

Ý nghĩa của Call for là:

 • Đòi căn vặn, đòi hỏi (người)

Ví dụ minh họa cụm động kể từ Call for:

- The Opposition các buổi tiệc nhỏ CALLED FOR the minister's resignation after the scandal broke. Đảng trái lập đòi hỏi sự từ nhiệm kể từ ngài Sở trưởng sau thời điểm xẩy ra scandal.

Nghĩa kể từ Call for

Ý nghĩa của Call for là:

 • Đi tích lũy, chuồn lấy khuôn mẫu gì

Ví dụ minh họa cụm động kể từ Call for:

- The courier CALLED FOR your parcel, but I told him it wasn't ready yet. Người fake thư cho tới lấy gói bưu khiếu nại của công ty, tuy nhiên tôi đang được bảo anh ấy là nó chưa xong xuôi (chưa sẵn sàng).

Nghĩa kể từ Call for

Ý nghĩa của Call for là:

 • Gọi năng lượng điện (cho khuôn mẫu gì)

Ví dụ minh họa cụm động kể từ Call for:

- I'll CALL FOR a cab right away. Tôi tiếp tục gọi một con xe xe taxi tức thì trên đây.

Nghĩa kể từ Call for

Ý nghĩa của Call for là:

 • Tới và đón ai cơ chuồn đâu

Ví dụ minh họa cụm động kể từ Call for:

- I'll CALL FOR you at seven, sánh be ready because the film starts at half past. Tôi sẽ tới đón chúng ta khi 7h, vì thế chúng ta nên sẵn sàng chính vì tập phim chính thức 30p tiếp sau đó.

Nghĩa kể từ Call for

Ý nghĩa của Call for là:

Ví dụ minh họa cụm động kể từ Call for:

- An emergency lượt thích this CALLS FOR some pretty drastic action. Với tình huồng khẩn cấp cho như vậy này yên cầu những hành vi mạnh mẽ và tự tin.

Một số cụm động kể từ khác

Ngoài cụm động kể từ Call for bên trên, động kể từ Call còn tồn tại một số trong những cụm động kể từ sau:

 • Cụm động kể từ Call after

 • Cụm động kể từ Call around

 • Cụm động kể từ Call at

 • Cụm động kể từ Call back

 • Cụm động kể từ Call for

 • Cụm động kể từ Call forth

 • Cụm động kể từ Call in

 • Cụm động kể từ Call off

 • Cụm động kể từ Call on

 • Cụm động kể từ Call out

 • Cụm động kể từ Call round

 • Cụm động kể từ Call up


c-cum-dong-tu-trong-tieng-anh.jsp

Xem thêm: fee là gì