call đọc là gì

call

Bạn đang xem: call đọc là gì

Your browser doesn't tư vấn HTML5 audio

UK/kɔːl/

Your browser doesn't tư vấn HTML5 audio

US/kɑːl/