Cách Tính Góc Tạo Bởi Đường Thẳng Và Mặt Phẳng Toán 11, Tính Góc Giữa Đường Thẳng Và Mặt Phẳng

Cách tính góc giữa đường thẳng và mặt phẳng lớp 111. Ý niệm nhỏ giữa đường thẳng và mặt phẳng2. Cách xác định góc giữa đường thẳng và mặt phẳng
Cách tính góc giữa đường thẳng và mặt phẳng 11

Bài toán xác định góc giữa đường thẳng và mặt phẳng là một phương pháp giải toán quan trọng trong chương trình HHKG lớp 11. Bài toán này cùng với các bài toán tính góc giữa hai mặt phẳng, khoảng cách từ một điểm đến một mặt phẳng, đều vận dụng kiến ​​thức, kiến ​​thức về đường thẳng vuông góc với mặt phẳng.

Bạn thấy đấy: góc tạo bởi một đường thẳng và một mặt phẳng

1. Lý thuyết về góc giữa đường thẳng và mặt phẳng

Nó xác định góc giữa một đường thẳng và một mặt phẳng trong không gian

Nếu đường thẳng vuông góc với mặt phẳng thì ta khoảng cách giữa đường thẳng và mặt phẳng bằng 90 ° Nếu đường thẳng không vuông góc với mặt phẳng thì khoảng cách giữa đường thẳng và mặt phẳng bằng góc giữa đường thẳng và hình chiếu của nó trên mặt phẳng.

Dấu của góc giữa đường thẳng $d$ và mặt phẳng $(P)$ là \( \left(d,(P)\right)\).

*

Bình luận.

Khoảng cách giữa đường thẳng và mặt phẳng có số đo từ \( 0^\circ \) đến \( 90^\circ \) Nếu đường thẳng song song hoặc nằm trong mặt phẳng thì góc giữa chúng bằng \( 0^\circ \ )

2. Cách xác định góc giữa đường thẳng và mặt phẳng

Vấn đề. Xác định điểm nằm giữa đường thẳng $d$ và mặt phẳng $(P)$

Trong thực tế, chúng ta ít gặp trường hợp đường thẳng $d$ song song với mặt phẳng $(P)$ hoặc nằm trong mặt phẳng $(P)$, vì khi đó góc giữa chúng bằng $0^\circ$. Và nếu đường thẳng $d$ vuông góc với mặt phẳng $(P)$, thì góc giữa chúng là $90^\circ$. Mặt khác, đường thẳng $d$ sẽ cắt nhau và không vuông góc với $(P)$. Sau đó, chúng tôi thực hiện 3 bước:

Tham Khảo Thêm:  Nêu Các Cách Tạo Ra Dòng Điện Xoay Chiều Là Gì? Cách Tạo Ra Dòng Điện Xoay Chiều

Tìm giao điểm của đường thẳng $d$ với mặt phẳng $(P)$, giả sử điểm $O$; Lấy một điểm bất kỳ $A$ trên đường thẳng $d$ và tìm hình chiếu vuông góc $H$ của $A$ lên $\left( P\right)$; Tính góc $ \widehat{AOH}$, đây là góc tới tìm thấy.

*

Quan tâm. Đối với hình chóp, góc giữa các mặt bên và đáy là góc tạo bởi ba điểm: đỉnh – điểm chung – đáy của hình chóp.

*

Ví dụ, hình chóp $S.ABC$ có cạnh \( SA \) vuông góc với mặt đáy. Xác định góc giữa \( SC\) và mặt phẳng \( (ABC) \).

bên trên giá trị của nó là $S$Nguyên tắc giống nhau của cạnh $SC$ và đáy $(ABC)$ là điểm $C$sơ đồ kim tự tháp thì $A$

Do đó, góc giữa \( SC\) và mặt phẳng \( (ABC) \) là góc \( \widehat{SCA} \).

Tương tự, bạn có thể dễ dàng tìm được góc giữa cạnh $SB$ và đáy $(ABC)$ dưới dạng \( \widehat{SBA} \).

3. Ví dụ tính góc giữa đường thẳng và mặt phẳng

Ví dụ 1. Cho hình chóp $S.ABCD$ có đáy $ABCD$ là hình vuông cạnh $a$ . Cạnh $ SA=a\sqrt{6} $ vuông góc với đáy $ (ABCD) $. Tính góc ở tâm:

đường thẳng SC$ và mặt phẳng $(ABCD)$; đường thẳng $SC$ và mặt phẳng $(SAB)$; đường thẳng $SB$ và mặt phẳng $(SAC)$; đường thẳng $AC$ và mặt phẳng $(SBC)$.

*

Để tính góc giữa đường thẳng $SC$ và mặt phẳng $(ABCD)$, ta thực hiện liên tiếp ba bước: Giao điểm của đường thẳng $SC$ và mặt phẳng $(ABCD)$ là điểm $C$. $SC$, chọn một điểm và xác định phương của mặt phẳng $(ABCD)$, ở đây ta chọn điểm $S$ vì dễ thấy hình chiếu của $S$ lên mặt phẳng $(ABCD)$ và $ Một đô la. (Vì theo giả thiết cạnh $SA $ vuông góc với đáy $(ABCD)$. Do đó góc giữa đường thẳng $SC $ và mặt phẳng $(ABCD)$ là góc $SCA $ và ta đi đến tính số đo của góc này. Xét tam giác vuông $SAC$ có $SA=a\sqrt{6}$ và $AC=a\sqrt{2}$ (vì $AC$ là đường chéo của hình vuông có cạnh $ a$) nên có \Suy ra \( \widehat{SCA} = 60^\circ \) và tìm được nghiệm Gọi $O$ là giao điểm của hai đường chéo $AC,BD$ rồi xác định $BO$ vuông góc với $(SAC)$ Góc cần tìm là $\ widehat{BSO}$ Lời giải là $ \arcsin\frac{1}{\sqrt{14}}$.

*

Trong mặt phẳng $(SAB)$, qua $A$ vẽ một đường vuông góc và cắt $SB$ tại $H$. Chứng minh rằng $AH$ vuông góc với $(SBC)$ và góc giữa đường thẳng $AC$ và mặt phẳng $(SBC)$ là $\widehat{ACH}$. Trả lời $\arcsin\frac{\sqrt{21}}{7} $.

Tham Khảo Thêm:  Top 19 Phim Thuyền Giấy Tập Cuối Hay Nhất 2022, Thuyền Giấy

Ví dụ 2. Cho hình chóp $S.ABC$ có đáy là tam giác đều cạnh $a. $ Cạnh $SA$ bằng $2a$ và vuông góc với đáy $(ABC). $

Tính góc giữa đường thẳng $SB$ và mặt phẳng $(ABC). $Tính góc giữa đường thẳng $SC$ và mặt phẳng $(SAB). Gọi $M,N$ lần lượt nằm giữa $SC$ và $AC. $Tính góc giữa $BM$ và mặt phẳng $(ABC);$Tính góc giữa $SN$ và mặt phẳng $(SAB). $

Khuyên nhủ.

*

Góc giữa đường thẳng $SB $ và mặt phẳng $(ABC)$ là $\widehat{SBA}$. Gọi $H$ là tâm của $AB$, sau đó chứng minh rằng $CH$ vuông góc với $(SAB) )$. Góc giữa đường thẳng $SC $ và mặt phẳng $(SAB)$ là $CSH$. Góc giữa đường thẳng $BM $ và mặt phẳng $(ABC)$ là $\widehat{MBN} $there $\tan\ widehat { MBN}=\frac{2\sqrt{3}}{3}$.

*

Trong mặt phẳng $(ABC)$ vẽ $NK$ vuông góc với $AB$ tại $K$ ($NK$ song song với $CH$). Dễ dàng chứng minh được rằng $NK$ vuông góc với $(SAB)$. Suy ra góc giữa đường thẳng $SN$ và mặt phẳng $(SAB)$ là $ \widehat{NSK} $. Tính toán $\tan\widehat{NSK}=\frac{\sqrt{3}}{\sqrt{17}} $ và tìm mức yêu cầu.

Ví dụ 3. Cho hình chóp $S.ABCD$ có đáy là hình vuông cạnh $ của $. $SI$ đường trung tuyến của tam giác đều $SAB$ bằng $(ABCD)$ của hình chóp. Chứng minh rằng hai đường thẳng $SC$ và $SD$ tạo với mặt phẳng $(SAB)$ hai góc bằng nhau. Tính góc giữa đường thẳng $CM$ và mặt phẳng $(SAB)$, trong đó $M$ là $SD. $

Khuyên nhủ. Hai đường thẳng $SC$ và $SD$ tạo với mặt phẳng $(SAB)$ một góc $45^\circ. $ Hình chiếu của điểm $C$ trong mặt phẳng $(SAB)$ là $B. $ So sánh các điểm $M$ trong mặt phẳng $(SAB)$ và $N$ ở tâm của $SA. $ Góc giữa đường thẳng $CM $ và mặt phẳng $(SAB)$ bằng $30^\circ. $

Tham Khảo Thêm:  Đề Cương Ôn Tập Tiếng Anh Lớp 10 Học Kì 2 Có Đáp Án, Đề Cương Học Kì 2 Tiếng Anh 10 Năm 2021

Ví dụ 4. Cho hình chóp $S.ABCD$ có đáy là hình vuông cạnh $a$, tâm $O$ và $SO$ vuông góc với mặt đáy. Gọi $M, N$ lần lượt nằm giữa các cạnh $SA$ và $BC$. Góc giữa đường thẳng $MN$ và mặt phẳng $(ABCD)$ bằng $60^\circ$. Tính độ dài của $MN$ và $SO$. Tính góc giữa đường thẳng $MN$ và mặt phẳng $(SBD)$.

Xem thêm: Hàng Foc Là Gì – Cách Nhập Hàng Mẫu Miễn Phí (Foc)

Khuyên nhủ. Gọi $H$ là tâm của $AO$ thì $MH$ song song với $SO$ nên $H$ vuông góc với hình chóp $M$ trên mặt phẳng $(ABCD)$… Trả lời $MN=\ frac {a \sqrt{10 }}{2},SO=\frac{a\sqrt{30}}{2};\sin\left(MN,(SBD)\right)=\frac{1}{\ sqrt {5 }} $

Nhóm Hình học, Toán 11 Tags góc, góc giữa đường thẳng và mặt phẳng, hhkg Điều hướng bài viết
Triển khai Python mạnh mẽ với Pyston
Hỗn hợp khí X gồm một amin bậc ba no, đơn chức, mạch hở và hai ankin. hoàn toàn bị đốt cháy

Để lại một bình luận Hủy bỏ trả lời

Bình luận

TênEmailTrang Web

Lưu tên, email và trang web của tôi trong trình duyệt này để tôi có thể bình luận lại.

Related Posts

Hướng Dẫn Cách Lấy Lại Mật Khẩu Vietcombank Dễ Dàng

Việc quên mật khẩu không còn quá xa lạ với nhiều khách hàng và nó sẽ ảnh hưởng đến việc không thể thực hiện các giao dịch…

FIFA là gì? Lịch sử ra đời và vai trò của tổ chức bóng đá FIFA

Tổ chức bóng đá FIFA là gì? Lịch sử hình thành của liên đoàn bóng đá thế giới như thế nào? Vai trò chính của FIFA là gì?…

ăn gì để vết khâu tầng sinh môn mau lành

Nguyên nhân chính của rách tầng sinh môn là do sinh nở. Để vết khâu nhanh lành, bạn cần bổ sung nhiều dinh dưỡng. Vậy bạn đã…

trang trí quạt giấy lớp 8 đơn giản dễ vẽ

Quạt giấy là vật dụng quen thuộc với người dân Việt Nam. Từ xa xưa, con người đã biết dùng mo cau làm quạt. Dần dần, xã…

bản khai lý lịch dùng cho công tác bảo vệ chính trị nội bộ

&nbsp Sơ yếu lý lịch bảo vệ chính trị nội bộ ĐẢNG ĐẢNG HỌC BỔNG &nbsp CÁC TRƯỜNG ĐẠI HỌC, CAO ĐẲNG HÀ NỘI &nbsp ĐẢNG ĐẠI…

đề kiểm tra tiếng anh lớp 3 hoc ki 2 chương trình mới

Bạn đang xem bài viết ✅ Bộ đề thi học kì 2 môn Tiếng Anh lớp 3 năm 2022 – 2023 sách i-Learn Smart Start 2, Đề…

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *