Cách Tìm Công Thức Phân Tử, Công Thức Phân Tử Hợp Chất Hữu Cơ

Nhóm 1

nhóm 2

Nhóm 2 – Truyền đạt thông tin

Lớp 2 – Chân trời sáng tạo

Nhóm 2 – Diều

Người giới thiệu

nhóm 3

sách giáo khoa

Người giới thiệu

Giá VNEN

nhóm 4

sách giáo khoa

Sổ tay/Hướng dẫn sử dụng

kỳ thi

Nhóm 5

sách giáo khoa

Sổ tay/Hướng dẫn sử dụng

kỳ thi

nhóm 6

Bảng 6 – Truyền đạt kiến ​​thức

Lớp 6 – Chân trời sáng tạo

Nhóm 6 – Diều

Sổ tay/Hướng dẫn sử dụng

kỳ thi

Chủ đề & Câu hỏi

Nhóm 7

sách giáo khoa

Sổ tay/Hướng dẫn sử dụng

kỳ thi

Chủ đề & Câu hỏi

nhóm 8

sách giáo khoa

Sổ tay/Hướng dẫn sử dụng

kỳ thi

Chủ đề & Câu hỏi

lớp 9

sách giáo khoa

Sổ tay/Hướng dẫn sử dụng

kỳ thi

Chủ đề & Câu hỏi

Nhóm 10

sách giáo khoa

Sổ tay/Hướng dẫn sử dụng

kỳ thi

Chủ đề & Câu hỏi

Nhóm 11

sách giáo khoa

Sổ tay/Hướng dẫn sử dụng

kỳ thi

Chủ đề & Câu hỏi

Nhóm 12

sách giáo khoa

Sổ tay/Hướng dẫn sử dụng

kỳ thi

Chủ đề & Câu hỏi

ngôn ngữ tiếng anh

lập trình Java

Sự phát triển của Internet

Lập trình C, C++, Python

Họ đánh cá

*

Các dạng bài tập Hóa học lớp 9 Chương 1: Các loại hợp chất không bền Chương 2: Kim loại Chương 3: Phi kim. Khái quát về bảng tuần hoàn các nguyên tố hóa học Chương 4: Hiđrocacbon. Oils Chương 5: Dẫn xuất của Hydrocacbon. polyme
Cách cấu tạo phân tử hợp chất hữu cơ hay, chi tiết
Trang trước
Trang tiếp theo

Lý thuyết và giải pháp

Để giải bài toán tìm phân tử hữu cơ trong hợp chất này trước tiên ta cần biết hợp chất hữu cơ cần tìm là gì, sau đó nắm bài tập để giải.

Bạn xem: Cách tìm công thức phân tử

Chỉ cần tưởng tượng vấn đề:

Đốt cháy (gam) hợp chất hữu cơ A thu được m (g) CO2, m (g) H2O và m (g) N2 (nếu có). Tính M khối lượng mol của A (mA) cần lập công thức phân tử của A.

Các bước lập công thức phân tử:

Bước 1: Tối thiểu hóa mọi thứ trong A.

– Tìm C: Dựa vào CO2

*

– Nhận H: Dựa vào H2O.

*

– Tìm N: Dựa vào N2.

mN = mN2 hoặc mN = nN2,28

– Tìm O: Dùng phương pháp tương tự.

mO = a – (mC + mH + mN)

Bước 2: Tính số phân tử hữu cơ trung bình trong hợp chất.

– Tùy theo lượng hơi:

*

Nếu B là không khí thì MB=29.

– Dựa vào số mol và khối lượng:

*

Bước 3: Cho biết công thức cấu tạo phân tử của A.

– Ở bước này ta có 3 cách tạo phân tử A.

● Cách 1: Dựa vào số lượng nguyên tố trong phân tử chất hữu cơ. Bởi vì phương pháp này là phổ biến trong các vấn đề cơ bản MA.

Chúng ta có phương pháp CxHyOzNt thông thường.

Xem thêm: Số của Satan là gì? Tìm Hiểu Bí Ẩn Về Con Số Của Quỷ 666

*

Hoặc nếu vấn đề là %Cs cao, chúng tôi có giải pháp:

*

Đưa các giá trị đã biết vào phương pháp trên để tìm các điểm của x, y, z, t rồi thế vào công thức ta được các phân tử cần đặt.

● Cách 2: Tạo phân tử bằng phương pháp thực nghiệm. Phương pháp này thường dùng để giải các bài toán yêu cầu phải có công thức đầy đủ hoặc bài toán không có các ý tưởng tính MA.

Trước hết ta lập tỉ lệ số nguyên tử giữa các nguyên tố

*

= a: b: c: d (số chữ số, tối thiểu)

Tìm công thức của (CaHbOcNd)n.

Khi n ≥ 1 (là số): gọi là hệ số thực nghiệm.

Dựa vào MA hoặc khái niệm bài toán để xác định n, thay vì kiến ​​thức thông thường, hãy đưa ra các công thức cần thiết lập.

● Cách 3: Dựa vào phương trình cháy.

Giáo viên hướng dẫn học sinh viết phương trình cháy tổng quát và cách viết các số trong phương trình.

*

Khi đó lấy MA = 12x + y + 16z + 14t → Z

Hoạt động thể chất

Bài 1: Một phân tử chất hữu cơ A có hai tính chất. Đốt cháy hoàn toàn 3 gam chất A thu được 5,4 gam nước. Xác định số phân tử của A. Chú ý khối lượng mol của A là 30 gam.

Khuyên nhủ:

Phương pháp 1

Hợp chất hữu cơ A có 2 tính chất, khi đốt cháy thu được nước

→ A có 2 nguyên tố C và H

nH2O = 5,4/18 = 0,3 mol

→ nH = 2. 0,3 = 0,6 mol → mH = 0,6 gam

→ mC = 3 – 0,6 = 2,4 gam → nC = 2,4/12 = 0,2 mol

→ nC : nH = 0,2 : 0,6 = 1 : 3

→ Dạng đơn giản nhất của A là (CH3)n

Mà MA = 30 → 15n = 30 → n = 2

→ CTPT của A là C2H6

Phương pháp 2

A là chất hữu cơ nên A phải chứa C.

Đốt cháy A thu được nước → trong A phải có H

Mặt khác A có 2 nguyên tố nên A có công thức CxHy

nA = 3/30 = 0,1ml; nH2O = 5,4/18 = 0,3 mol

4 CxHy + O2 → 4x CO2 + 2y H2O

4.…………2y

0,1……………………………… 0,3

→ 0,1.2y = 4.0,3 → y = 6

Mặt khác 12x+y = 30 → 12x + 6 = 30 → x = 2

→ CTPT của A là: C2H6

Bài 2: Đốt cháy 3 gam hợp chất hữu cơ A sinh ra 6,6 gam CO2 và 3,6 gam H2O. Xác định công thức cấu tạo phân tử của A, biết phân tử khối của A là 60 gam

Khuyên nhủ:

nCO2 = 6,6/44=0,15 mol; nH2O = 3,6/18 = 0,2 mol

→ nC = 0,15 mol; nH = 0,2.2 = 0,4 mol → mC = 12.0,15 = 1,8 gam; mH = 0,4.1 = 0,4 gam

→ mC + mH = 1,8 + 0,4 = 2,2 gam A

→ Trong A còn có O (vì khi đốt cháy chỉ có CO2 và H2O)

→ mO = 3 – (mC + mH) = 3 – 2,2 = 0,8 mol → noO = 0,8/16 = 0,05 mol

→ nC : nH : nO = 0,15 : 0,4 : 0,05 = 3 : 8 :1

→ Dạng đơn giản nhất của A là (C3H8O)n

MA = 60 → 60n = 60 → n = 1

→ CTPT của A là C3H8O

Bài 3: Khi đốt cháy hoàn toàn 3 gam hợp chất hữu cơ A thu được 8,8 gam CO2 và 5,4 gam H2O.

Một) A có những phần tử nào?

b) Xác định số phân tử của A nhỏ hơn 40. Xác định loại của A?

c) A có làm mất màu dung dịch brom không?

Khuyên nhủ:

Cách giải bài này giống bài 2 nhưng ở bước 4 tìm cách giải đơn giản nhất nên đẩy mạnh vì bài cho phân tử A CO2 = 8,8/44 = 0,2 mol → nC = 0,2 mol → mC = 0,2.12 = 2,4g

nH2O = 5,4/18 = 0,3 mol → nH = 0,32 = 0,6 mol → mH = 0,6.1 = 0,6 gam

→ mO = 3 – (mC + mH) = 3 – 2,4 – 0,6 = 0

→ A chỉ có 2 nguyên tố C và H

b)

nC : nH = 0,2 : 0,6 = 1 : 3

→ Công thức đơn giản của A: (CH3)n

MA 3 (Loại)

TH 2: n = 2 → Công thức phân tử của A là C2H6 (no)

c) C2H6 không làm đổi màu nước brom

Giới thiệu về kênh Youtube glaskragujevca.net

250K ĐƯỢC 1 MỖI KHÓA HỌC, glaskragujevca.net HỖ TRỢ CHO COVID

Phụ huynh đăng ký mua giáo dục lớp 9 của con mình sẽ được đánh giá học kỳ miễn phí. Bố mẹ hãy đăng ký học thử cho con và được tư vấn miễn phí nhé. Đăng ký ngay bây giờ!

Tham Khảo Thêm:  Phân Loại Phản Ứng Trong Hóa Học Vô Cơ, Ví Dụ Và Bài Tập, Phân Loại Phản Ứng Trong Hóa Học Vô Cơ

Related Posts

Hướng Dẫn Cách Lấy Lại Mật Khẩu Vietcombank Dễ Dàng

Việc quên mật khẩu không còn quá xa lạ với nhiều khách hàng và nó sẽ ảnh hưởng đến việc không thể thực hiện các giao dịch…

FIFA là gì? Lịch sử ra đời và vai trò của tổ chức bóng đá FIFA

Tổ chức bóng đá FIFA là gì? Lịch sử hình thành của liên đoàn bóng đá thế giới như thế nào? Vai trò chính của FIFA là gì?…

ăn gì để vết khâu tầng sinh môn mau lành

Nguyên nhân chính của rách tầng sinh môn là do sinh nở. Để vết khâu nhanh lành, bạn cần bổ sung nhiều dinh dưỡng. Vậy bạn đã…

trang trí quạt giấy lớp 8 đơn giản dễ vẽ

Quạt giấy là vật dụng quen thuộc với người dân Việt Nam. Từ xa xưa, con người đã biết dùng mo cau làm quạt. Dần dần, xã…

bản khai lý lịch dùng cho công tác bảo vệ chính trị nội bộ

&nbsp Sơ yếu lý lịch bảo vệ chính trị nội bộ ĐẢNG ĐẢNG HỌC BỔNG &nbsp CÁC TRƯỜNG ĐẠI HỌC, CAO ĐẲNG HÀ NỘI &nbsp ĐẢNG ĐẠI…

đề kiểm tra tiếng anh lớp 3 hoc ki 2 chương trình mới

Bạn đang xem bài viết ✅ Bộ đề thi học kì 2 môn Tiếng Anh lớp 3 năm 2022 – 2023 sách i-Learn Smart Start 2, Đề…

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *