Các Dạng Bài Tập Nhận Biết Các Chất Hóa Học Có Lời Giải, Hóa Học Lớp 9: Nhận Biết

Bài tập nhận biết, phân biệt các chất vô cơ và cách xử lý chúng

glaskragujevca.net tổng hợp và sưu tầm Bài tập nhận biết, phân biệt tính chất vật lý và cách giải Hóa học lớp 9 bao gồm các bài giải, ví dụ minh họa và bài tập trắc nghiệm có đáp án chi tiết sẽ giúp các em học sinh ôn tập và biết cách làm bài tập Hóa học 9.

Đang tìm kiếm: Hoạt động phổ biến

*

I. Lý luận và giải pháp

– Dựa vào tính chất hoá học và dấu hiệu của các hợp chất vô cơ (kết tủa, không khí, sự đổi màu dung dịch…) các em sẽ biết nhận biết các hợp chất vô cơ.

Dưới đây là một số dấu hiệu nhận dạng phổ biến:

Thuốc

Thuốc thử

Sự kiện

Phương trình hiển thị

– Axit

-Dd cơ sở

quỳ tím

– Quỳ tím có màu đỏ

– Quỳ tím chuyển sang màu xanh

Gốc sunfat (SO4)

-BaCl2

-Ba(OH)2

Nó tạo ra một loại khí màu trắng không hòa tan trong axit mạnh

H2SO4 + BaCl2 →BaSO4↓ + 2HCl

Na2SO4+Ba(OH)2→BaSO4↓+2NaOH

Gốc sunfit (SO3)

-BaCl2

– Axit

– Tạo không khí sạch.

– Tạo ra chất khí không màu, không mùi.

Na2SO3 + BaCl2 →BaSO3↓+ 2NaCl

Na2SO3 + 2HCl→BaCl2 + SO2 + H2O

Khí cacbonic (CO3)

– Axit

-BaCl2

– Sinh ra khí không màu.

-Làm mưa trắng.

CaCO3 +2HCl → CaCl2 + CO2 + H2O

Na2CO3 + BaCl2 → BaCO3 + 2NaCl

Gốc clorua (Cl)

AgNO3

Việc tạo ra không khí sạch

HCl + AgNO3 → AgCl + HNO3

NaCl + AgNO3 → AgCl + NaNO3

Muối sunfua (S)

Pb(NO3)2

Tạo khí đen.

Na2S + Pb(NO3)2 →PbS↓+ 2NaNO3

muối sắt (II)

Dung dịch kiềm (NaOH; KOH…)

Chúng tạo ra một loại khí màu đỏ tươi, chuyển sang màu tím trong khí quyển.

FeCl2 + 2NaOH → Fe(OH)2↓ + 2NaCl

4Fe(OH)2 + O2 + 2H2O →4Fe(OH)3↓

muối sắt (III)

Tạo ra khí màu tím đỏ

FeCl3 + 3NaOH → Fe(OH)3 + 3NaCl

muối magie

Việc tạo ra không khí sạch

MgCl2 + 2NaOH→Mg(OH)2↓ + 2NaCl

muối đồng

Tạo bầu trời xanh

Cu(NO3)2 + 2NaOH →Cu(OH)2↓ + 2NaNO3

muối nhôm

Nó tạo thành kết tủa trắng, hòa tan trong lượng dư kiềm

AlCl3 + 3NaOH → Al(OH)3 + 3NaCl

Al(OH)3 + NaOH (lượng) →NaAlO2 + 2H2O

Các loại khí phổ biến khác:

KHÍ GA

THUỐC THÍ NGHIỆM

HIỆN TƯỢNG

phương trình HÓA HỌC

Đầu tiên

SO2

– và Br2

– dd KMnO4

Mất màu nâu đỏ

– Mất màu tím

SO2 + Br2 + 2H2O → 2HBr + H2SO4

5SO2+2KMnO4+2H2O→2MnSO4+K2SO4 +2H2SO4

2

CO2

Bổ sung phụ gia Ca(OH)2/Ba(OH)2

trắng

CO2 + Ca(OH)2 → CaCO3↓ + H2O

CO2 + Ba(OH)2 → BaCO3↓ + H2O

3

khí CO

CuO, cấp cao

CuO có màu đỏ đen, khí bay ra dd Ca(OH)2 vẩn đục

CuO (đen) + CO

*

Cu (đỏ) + CO2

CO2 + Ca(OH)2 → CaCO3↓ + H2O

4

Cl2

– quỳ tím ướt

– dd KI, hồ tinh bột.

– Quỳ ướt chuyển sang màu đỏ rồi mất màu

– Hồ tinh bột xanh

Cl2 + H2O HCl + HClO

Lúc đầu quỳ có màu đỏ, sau đó nhanh chóng mất màu do HClO có tính tẩy màu.

-Cl2 + 2KI → 2KCl + I2

I2 được thiết kế là hồ khô trong xanh.

5

H2

CuO, cấp cao

CuO đen → đỏ

CuO (đen) + H2

*

To (đỏ) + H2O

6

O2

Đầu đốt vẫn đỏ

Một đống lửa đang cháy

C + O2

*

CO2

– Đối với các bài tập phân biệt/nhận biết các đối tượng vật chất, chúng ta thường làm theo các bước sau:

+ Bước 1: Lấy mẫu xét nghiệm (có thể đếm ống nghiệm để tiện theo dõi).

+ Bước 2: Chọn thuốc thử để phát hiện (theo yêu cầu của đề: chọn lọc thuốc thử, ít hoặc không dùng thuốc thử khác).

+ Bước 3: Cho thuốc thử vào mẫu, nêu kết quả quan sát được, nghĩ đến thuốc phát hiện.

+ Bước 4: Viết phương trình biểu thức.

II. Một ví dụ

Ví dụ 1: Có ba chất rắn màu trắng đựng trong ba lọ riêng biệt không dán nhãn là Na2CO3, NaCl, hỗn hợp gồm NaCl và Na2CO3.

– Tìm hiểu những gì trong mỗi chai sử dụng thuốc.

– Trình bày cách lập và viết phương trình hoá học.

Giải pháp:

– Lấy một lượng nhỏ mỗi chất vào ống nghiệm rồi đếm.

– Đổ lần lượt dung dịch Ba(NO3)2 vào ba ống nghiệm.

⇒ Ống đong có biểu hiện chảy tốt chứng tỏ ống đong chứa Na2CO3 hoặc hỗn hợp NaCl và Na2CO3, ống còn lại chứa NaCl.

– Tiếp tục cho dung dịch AgNO3 vào ống nghiệm có không khí.

 Ống đong nào nhìn đẹp nhất tức là ống 1 đựng hỗn hợp NaCl và Na2CO3, ống còn lại đựng Na2CO3

 Chúng tôi đã xác định các mục không được dán nhãn

Phản ứng hóa học xảy ra:

Ba(NO3)2 + Na2CO3 → BaCO3↓ + 2NaNO3

NaCl + AgNO3 → AgCl↓ + NaNO3

Ví dụ 2: Có một lượng bột Fe2O3 trộn với một lượng bột Al. Nêu cách tinh chế bột Fe2O3 trên.

Giải pháp:

Cho hỗn hợp vào dung dịch NaOH.

Al phản ứng với NaOH tạo thành dung dịch, Fe2O3 không phản ứng với NaOH.

2Al + 2H2O + 2NaOH → 2NaAlO2 + 3H2

Kết thúc phản ứng, lọc lấy Fe2O3 tinh khiết.

*

III. Tự làm

Bài 1 Thuốc thử dùng để nhận biết dung dịch HCl và H2SO4 là:

A. K2SO4

B. Ba(OH)2

C.NaCl

D. NaNO3

Bài 2: Để xác định hai lọ mất nhãn chứa CaO và MgO ta dùng:

A. HCl

B.H2O

C. HNO3

D. Làm khô quỳ tím.

Xem thêm: Intp là gì? Intp nhóm tính cách Intp tính cách

Bài 3: Để nhận biết ba khí không màu: SO2, O2, H2 đựng trong ba lọ không dán nhãn ta dùng:

A. Giấy quỳ tím ướt

B. Giấy quỳ tím đỏ tươi và dùng lửa nửa than đỏ rực

C. Đốt lửa

D. Dẫn khí vào nước vôi trong

Bài 4: Để loại bỏ hỗn hợp khí CO2 (O2, CO2) cho hỗn hợp đi qua dung dịch chứa:

A. HCl

B. Ca(OH)2

C. Na2SO4

D.NaCl

Bài 5: Có ba ống nghiệm chứa các dung dịch: Ba(NO3)2, KOH, HCl. Dùng thuốc thử nào để phát hiện?

A. Quỳ tím

B. Dung dịch phenolphtalein

C. CO2

D. dung dịch NaOH

Bài 6: Có 3 đĩa trắng đựng 3 dung dịch của 3 chất: HCl, Na2SO4, NaOH. Dùng thuốc gì để phân biệt chúng?

Dung dịch A. BaCl2

B. Đầu gối màu nâu

C. Ba(OH)2

D. Zn

Bài 7: Thuốc thử để nhận biết ba lọ không dán nhãn đựng ba dung dịch H2SO4, BaCl2, NaCl khác nhau là:

A. Phenolphtalein.

B. dung dịch NaOH.

C. Dung dịch Na2CO3.

D. Dung dịch Na2SO4.

Bài 8: Sau thí nghiệm có các khí hôi: HCl, H2S, CO2, SO2. Cách tốt nhất để loại bỏ chúng là gì?

A. Muối NaCl

B. Bỏ nước cốt chanh

C. dung dịch HCl

D. dung dịch NaNO3

Bài 9: Tinh chế dung dịch đồng nitrat Cu(NO3)2 có lẫn tạp chất bạc nitrat AgNO3. Chúng tôi sử dụng tài nguyên:

A.Mg

B. Đến

C. Fe

Dầu

Bài 10: Để nhận biết 3 lọ không nhãn chứa 3 dung dịch CuCl2, FeCl3, MgCl2 ta dùng:

Tham Khảo Thêm:  Hướng Dẫn Giải Bài Tập Về Tích Phân Đường Tích Phân Mặt, Bài Tập Tích Phân Đường Loại 1 Có Lời Giải

Related Posts

Hướng Dẫn Cách Lấy Lại Mật Khẩu Vietcombank Dễ Dàng

Việc quên mật khẩu không còn quá xa lạ với nhiều khách hàng và nó sẽ ảnh hưởng đến việc không thể thực hiện các giao dịch…

FIFA là gì? Lịch sử ra đời và vai trò của tổ chức bóng đá FIFA

Tổ chức bóng đá FIFA là gì? Lịch sử hình thành của liên đoàn bóng đá thế giới như thế nào? Vai trò chính của FIFA là gì?…

ăn gì để vết khâu tầng sinh môn mau lành

Nguyên nhân chính của rách tầng sinh môn là do sinh nở. Để vết khâu nhanh lành, bạn cần bổ sung nhiều dinh dưỡng. Vậy bạn đã…

trang trí quạt giấy lớp 8 đơn giản dễ vẽ

Quạt giấy là vật dụng quen thuộc với người dân Việt Nam. Từ xa xưa, con người đã biết dùng mo cau làm quạt. Dần dần, xã…

bản khai lý lịch dùng cho công tác bảo vệ chính trị nội bộ

&nbsp Sơ yếu lý lịch bảo vệ chính trị nội bộ ĐẢNG ĐẢNG HỌC BỔNG &nbsp CÁC TRƯỜNG ĐẠI HỌC, CAO ĐẲNG HÀ NỘI &nbsp ĐẢNG ĐẠI…

đề kiểm tra tiếng anh lớp 3 hoc ki 2 chương trình mới

Bạn đang xem bài viết ✅ Bộ đề thi học kì 2 môn Tiếng Anh lớp 3 năm 2022 – 2023 sách i-Learn Smart Start 2, Đề…

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *