CẢNH BÁO – Lừa đảo bán hàng qua mạng – bán hàng onlineKhách ra gủi hàng .nhờ nhà xe thu hộ 4800k . Sau khi người nhận hàng bóc ra xem trong thùng toàn là gạch đá .
Mọi người mua hàng trên mạng cẩn thận với bọn lừa đảo bán hàng qua mạng nhé 😥😥😥

Nguồn:https://zaia.vn/