bring about là gì

Từ điển ngỏ Wiktionary

Bạn đang xem: bring about là gì

Bước cho tới điều hướng Bước cho tới tìm hiểu kiếm

Tiếng Anh[sửa]

Cách trị âm[sửa]

 • IPA: /ˈbrɪŋ/
Hoa Kỳ[ˈbrɪŋ]

Ngoại động từ[sửa]

Xem thêm: hence là gì

bring (bất qui tắc) nước ngoài động kể từ brought /ˈbrɪŋ/

Xem thêm: basket là gì

 1. Cầm lại, mang lại, mang đến, xách lại, mang lại.
  bring má a cup of tea — mang lại cho tới tôi một tách trà
  bring him with you to lớn see me — trả anh tớ lại thăm hỏi tôi
 2. Đưa rời khỏi.
  to bring a charge — thể hiện điều buộc tội
  to bring an argument — thể hiện một lý lẽ
 3. Làm cho tới, khiến cho cho tới.
  to bring tears to lớn someone's eyes — thực hiện cho tới ai trị khóc, thực hiện cho tới ai chảy nước mắt
  to bring someone to lớn see something — thực hiện cho tới ai thấy được loại gì

Thành ngữ[sửa]

 • to bring about: Làm xẩy ra, dẫn theo, tạo nên.
 • to bring back:
  1. Đem trả lại, đem trả lại.
  2. Làm ghi nhớ lại, khêu gợi lại.
 • to bring down:
  1. Đem xuống, trả xuống, đem xuống.
  2. Hạ xuống, thực hiện tụt xuống.
   to bring down the prices of goods — hạ giá bán sản phẩm hoá
  3. Hạ, phun rơi (máy cất cánh, chim).
  4. Hạ bệ, hạ nhục (ai).
  5. Mang lại (sự trừng trị... ) cho tới (ai).
   to bring down ruin on somebody — mang đến lụn bại cho tới ai
 • to bring forth: Sản rời khỏi, sinh rời khỏi, tạo nên.
 • to bring forward:
  1. Đưa rời khỏi, nêu rời khỏi, đưa ra, đưa ra.
   can you bring forward any proofs of what you say? — anh hoàn toàn có thể thể hiện hội chứng cớ về những điều anh thổ lộ không?
   to bring it on — dùng để làm thể hiện tại sự mạnh mẽ và tự tin trong những việc đối đầu với 1 thử thách.
   bring the matter forward at the next meeting! — buổi họp sau trả việc đó ra!
  2. (Kế toán) Chuyển thanh lịch.
 • to bring in:
  1. Đưa nhập, đem nhập, đem nhập.
  2. Thu; mang lại (lợi tức... ); đi vào (thói quen).
 • to bring off:
  1. Cứu.
   to bring off the passengers on a wrecked ship — cứu giúp những khách hàng bên trên cái tàu bị nạn
  2. (Thông tục) Đưa cho tới thành công xuất sắc.
 • to bring on:
  1. Dẫn cho tới, tạo nên.
  2. Làm cho tới nên tranh biện.
 • to bring out:
  1. Đưa rời khỏi, đưa ra, đưa ra.
  2. Nói lên.
  3. Xuất phiên bản.
   to bring out a book — xuất phiên bản một cuốn sách
  4. Làm nổi trội, thực hiện lộ rõ ràng rời khỏi.
   to bring out the meaning more clearly — thực hiện nổi trội nghĩa
  5. Giới thiệu (một thiếu hụt nữ giới khiến cho chào dự những cuộc tiếp đãi, dancing... ).
 • to bring over: Làm cho tới thay cho thay đổi lối tâm lý, thuyết phục.
 • to bring round:
  1. Làm cho tới tỉnh lại, thực hiện cho tới hồi lại.
   to bring round to — thực hiện cho tới thay cho thay đổi chủ ý theo
 • to bring through: Giúp vượt lên trở ngại hiểm túng bấn.
 • to bring to:
  1. Dẫn cho tới, mang lại (một hiện tượng nào); thực hiện cho tới.
   to bring to lớn terms — mang lại khu vực thoả thuận; mang lại khu vực nên nhận điều kiện
   to bring to lớn light — thể hiện ánh sáng; khám đường phá
   to bring to lớn pass — thực hiện cho tới xảy ra
   to bring to lớn an end — kết đốc, chấm dứt
   to someone to lớn his senses — thực hiện cho tới ai nên thấy trái khoáy, thực hiện cho tới ai phải ghi nhận điều
  2. (Hàng hải) Dừng lại, đỗ lại.
 • to bring together:
  1. Gom lại; group lại, họp lại.
  2. Kết đằm thắm (hai người với nhau).
 • to bring under: Làm cho tới nhập mực thước, thực hiện cho tới ngoan ngoãn ngoãn, thực hiện cho tới vâng điều, thực hiện cho tới phục tòng.
 • to bring up:
  1. Đem lên, đem lên, thể hiện.
  2. Nuôi chăm sóc, dạy dỗ, nuôi nấng, giáo dục.
 • to be brought up in the spirit of communism:
  1. Được dạy dỗ theo gót ý thức nằm trong sản.
  2. Làm ngừng lại; ngừng lại, đỗ lại; (hàng hải) thả neo.
  3. Lưu ý về (vấn đề gì); nêu (vấn đề).
  4. Làm cho tới (ai) nên đứng lên tuyên bố.
  5. Đưa rời khỏi toà.
 • to bring down the house: Làm cho tất cả rạp vỗ tay nhiệt thành.
 • to bring trang chủ to:
  1. Làm cho tới nhận ra, thực hiện đã cho thấy rõ ràng, thực hiện cho tới hiểu.
   to bring trang chủ a truth to lớn someone — thực hiện cho tới ai hiểu một sự thật
 • to bring into play: Phát huy.
 • to bring to lớn bear on:
  1. Dùng, dùng.
   to bring presure to lớn bear on someone — người sử dụng mức độ nghiền so với ai
  2. Hướng về, chĩa về.
   to bring guns to lớn bear on the enemy — chĩa đại chưng về phía quân thù

Tham khảo[sửa]

 • "bring". Hồ Ngọc Đức, Dự án Từ điển giờ Việt free (chi tiết)