Bộ Đề Toán Lớp 5 Học Kỳ 1 Có Đáp Án Lớp 5 Năm 2021, Bộ Đề Thi Học Kì 1 Môn Toán Lớp 5 Năm 2021


Tổng hợp 3 đề thi học kì 3 môn Toán lớp 5 năm 2021 có đáp án và hướng dẫn giải chi tiết. Giúp học sinh thi tốt và chuẩn bị tốt cho các kỳ thi quan trọng sắp tới.

Bạn đang xem: Đề thi học kì 1 môn toán lớp 5 có đáp án

Bạn đang xem: Bộ Đề Toán Lớp 5 Học Kỳ 1 Có Đáp Án Lớp 5 Năm 2021, Bộ Đề Thi Học Kì 1 Môn Toán Lớp 5 Năm 2021

nó là gì

Đề kiểm tra toán lớp 5 cuối học kì 1 năm 2021 - Câu hỏi số.

Sắp đến kì thi cuối học kì 1, nhu cầu tìm tài liệu ôn thi và lời giải chi tiết của các em học sinh là rất cao. Để hiểu điều này, chúng tôi đã thu thập cẩn thận Bộ 3 đề toán lớp 5 học kì 1 năm 2021 (có đáp án) và ôn tập và thiết kế đề thi cuối cấp quốc gia là gì, giúp học sinh nắm được cách ra đề thi môn Toán lớp 5 và những kiến ​​thức tổng quát. Mời các bạn theo dõi chủ đề này.

Đề kiểm tra cuối học kì 1 môn toán lớp 5 năm 2021 - Đề 1

Phần I. Trắc nghiệm (6 điểm)

Em hãy khoanh tròn vào chữ cái trước câu trả lời đúng:

Câu hỏi 1: (0,5 điểm) Số thập phân 0,9 viết được dưới dạng phân số là:

MỘT.9/100

B. 9/10

C. 9/1000

D. 1/9

Phần 2: (0,5 điểm) 8m2 = . . . . . . dm2 là. Số điền vào chỗ chấm:

A.800

B. 8000

C.80

D.0.008

Câu 3: (1 điểm) Kết quả của tỉ số 87,5 : 1,75 là:

A. 5

B. 500

C.50

D. 0,5

Câu 4: (1 điểm) Kết quả của phép nhân : 12,5 x 3,06 là:

A. 382,5

B. 3,825

C. 3825

D. 38,25

Câu 5: (1 điểm) Giá trị của x trong biểu thức 175 : x = 2415 : 69 là:

A. 125

B.6125

C. 5

D. 37

Câu 6: (1 điểm) 25% của một số là 100. Vậy số đó là:

A. 40

B. 400

C.25

d là 50

Phần 7: (1 điểm) Trung bình cộng của ba số là 28, số thứ nhất là 14, số thứ hai hơn số thứ ba là 22. Số thứ hai là:

A. 46

B. 40

C. 23

mất 50

Phần II. Tự luận (4 điểm)

Câu hỏi 1: (1 điểm) Đặt tính rồi tính:

a) 567.8-98

b) 405: 12,5

Phần 2: (2 điểm) An, Bình, Chi có số táo bằng nhau. Sau khi cho 17 quả táo, Bình cho 19 quả táo nên hiện nay số táo của Chi gấp 5 lần số táo còn lại của An và Bình. Hỏi lúc đầu mỗi bạn có bao nhiêu quả táo?

Câu 3: (1 điểm) Đọc logic:

Đáp án đề thi học kì 1 lớp 5 môn Toán năm 2021 - Chương 1

Phần I. Trắc nghiệm (6 điểm)

Mỗi câu 1, 2 cho 0,5 điểm, các câu 3, 4, 5, 6, 7 cho 1 điểm.


Câu hỏi 1 2 3 4 5 6 7 Câu trả lời BACDCBA

Phần II. Tự luận (4 điểm)

Câu hỏi 1: (1 điểm) (Mỗi phép tính đúng cho 0,5 điểm)

a) 567,8 - 98 = 469,8

b) 405 : 12,5 = 32,4

Phần 2: (2 điểm)

Theo đề bài ta có: Vì số táo của An, Bình, Chi bằng nhau nên nếu coi số táo của Chi cộng năm phần thì số táo của An, Bình bằng mười phần. (0,25 điểm)

Số táo An và Bình cho là: 17 + 19 = 36 (quả) (0,25 điểm)

Vì số táo của Chi gấp năm lần số táo còn lại của An và Bình nên số táo còn lại của hai bạn là một phần. (0,25 điểm)

Vậy An và Bình cho số phần là:

10 - 1 = 9 (phần) (0,25 điểm)

Số Chí là:

(36 : 9) x 5 = 20 (sản phẩm) (0,5 điểm)

Vì ba bạn có số táo bằng nhau nên ban đầu mỗi bạn có 20 quả táo (0,25 điểm)

Đáp số: 20 quả bóng (0,25 điểm)

Câu 3:

hoặc

Đề thi cuối học kì 1 lớp 5 môn Toán năm 2021 - Câu 2

Phần I. Trắc nghiệm (4 điểm)

Em hãy khoanh tròn vào chữ cái trước câu trả lời đúng:

Câu hỏi 1: (0,5 điểm) Phép nhân nào đúng:

A. 204,152 x 0,01 = 20,4152

B. 204,152 x 0,01 = 2041,52

C. 204,152 x 0,01 = 2,04152

D. 204,152 x 0,01 = 20415,2

Phần 2: (0,5 điểm) Viết phân số 12/25 dưới dạng phần trăm

MỘT.12%

B.24%

C. 96%

mất 48%

Câu 3: (1 điểm) Cho các số: 0,1,2,3. Có thể lập được bao nhiêu số thập phân với tất cả các số đã cho và phần thập phân có 3 chữ số?

A. 12 số

B. 24 số

C.6 số

D. 18 số

Câu 4: (1 điểm) Tháng hai có năm ngày chủ nhật. Ngày 3 tháng 2 là ngày gì?

A. Chủ nhật

B. Thứ hai

C. Thứ ba

D. Thứ tư

Câu 5: (0,5 điểm) Tính kết quả phép tính 15kg24g - 8kg7g + 935g:

A. 7kg 475g

B. 7kg 952g

C. 8kg 952g

D. 7kg 852g

Câu 6: (0,5 điểm) Viết tắt

*

*

*

*

Phần II. Câu chuyện (6 điểm)

Câu hỏi 1: (Điểm 2,5) Người bán vải: Lần thứ nhất bán 1/5 số vải, lần thứ hai bán 1/3 số vải còn lại. Sau hai lần bán vải còn lại 32 m. Tấm vải ban đầu dài bao nhiêu?

Phần 2: (2,5 điểm) Tìm hai số biết 40% số thứ nhất bằng 1/4 số thứ hai. Tổng của 2 số là 13/23.

Câu 3: (1 điểm) Đọc các câu sau theo thứ tự đúng:

Đáp án đề thi cuối học kì 1 môn Toán lớp 5 năm 2021 - Đề 2

Phần I. Trắc nghiệm (4 điểm)

Mỗi câu 0,5 điểm, câu 3 và 4 tương ứng 1 điểm

Xem thêm: Tips buộc dây giày AF1 “chất lừ” nhất cho tín đồ yêu giày


Câu 1 Câu 2 Câu 3 Câu 4 Câu 5 Câu 6 CĐBCBA

Phần II. Câu chuyện (6 điểm)

Câu hỏi 1: (2,5 điểm)

Phần vải còn lại sau tấm thứ nhất là:

(vải) (0,25 điểm)

Số vải thứ hai bán đi là:

(vải) (0,5 điểm)

Một tập hợp con của vải được bán hai lần là:

(vải) (0,5 điểm)

Số vải còn lại sau hai lần buôn bán là:

(vải) (0,5 điểm)

Số mét vải là:

32 : 8 15 = 60 (m) (0,5 điểm)

Đáp số: 60 m (0,25 điểm)

Phần 2: (2,5 điểm)

Ta có: (0,25 điểm)

Vậy 2/5 số thứ nhất = 1/4 số thứ hai, hay 2/5 số thứ nhất = 2/8 số thứ hai. Nếu coi số thứ nhất là 5 phần bằng nhau thì số thứ hai là 8 phần như vậy. Chúng tôi có một hình ảnh:

Cõu 1: (0,5 điểm)

Số hai:

Theo sơ đồ này, tổng số phần bằng nhau là:

5 + 8 = 13 (phần) (0,5 điểm)

Số đầu tiên là:

(0,5 điểm)

Số hai là:

(0,5 điểm)

Trả lời:

Số 1: 23/5

Số thứ hai: 8/23 (0,25 điểm)

Câu 3:

Đề thi cuối kì môn Toán lớp 5 năm 2021 - Câu 3

Phần I. Trắc nghiệm (4 điểm)

Em hãy khoanh tròn vào chữ cái trước câu trả lời đúng:

Câu hỏi 1: (0,5 điểm) Trong tam giác ABC có:

A. AB là đường thẳng trên song song với cạnh dưới BC

B. CH là đường trên cắt đường dưới AB

C. AH là cạnh BC có độ dài bằng

D. CB là đường thẳng trên song song với cạnh dưới AB

Phần 2: (0,5 điểm) Một cửa hàng bán vải một ngày cứ bán 100m2 vải thì có 32m vải hoa. Tỉ số của số hoa bán được so với số vải bán được ngày hôm đó là:

MỘT.32%

B.100%

C.100/32

D. 32/100

Câu 3: (1 điểm) Trung bình cộng của 3 số là 34. Nếu gấp số thứ nhất lên gấp đôi thì trung bình cộng của chúng là 38. Nếu gấp số thứ hai lên gấp ba thì trung bình cộng của chúng là 46. Tìm số thứ nhất và số thứ hai.

A. 12 và 18

B. 18 và 12

C.12 và 42

D. 18 và 42

Câu 4: (1 điểm) Tìm hai số hạng đầu của dãy số sau: .....; 4; 2; 0. (lưu ý dãy này có 15 chữ)

A.30; 28

B. 26; 24

C.28; 26

D. 26; 24

Câu 5: (0,5 điểm) Kết quả của phép nhân 134,5 x 0,1 là:

A. 1345

B. 13,45

C. 1.345

D.13450

Câu 6: (0,5 điểm) 15m 3cm = …m . Số thích hợp để viết vào các dấu chấm là:

A. 15,03

B.15.3

C. 153

D. 1,53

Phần II. Câu chuyện (6 điểm)

Câu hỏi 1: (2 điểm) Đặt tính rồi tính:

a) 367 + 34,7

b) 36,9 + 489

c) 58,7 x 23,6

đ) 207,009 : 5,61

Phần 2: (điểm 2.5) Cho một hình chữ nhật, nếu bớt chiều dài 5 cm và tăng chiều rộng 5 cm thì được hình vuông là 164 cm. Tìm diện tích hình chữ nhật ban đầu?

Câu 3: (2,5 điểm) Mua 8 vở và 3 bút dạ hết 69.000đ. Mua bộ 4 bút và 6 bút giá 102.000đ. Tính giá thành một bản, một bút.

Đáp án đề kiểm tra toán lớp 5 học kì 1 năm 2021 - Câu 3

Phần I. Trắc nghiệm (4 điểm)

Mỗi câu 0,5 điểm, câu 3 và 4 tương ứng 1 điểm

Phần II. Câu chuyện (6 điểm)

Câu hỏi 1: (2 điểm)

a) 367 + 34,7 = 401,7

b) 36,9 + 489 = 525,9

c) 58,7 x 23,6 = 1385,32

d) 207,009: 5,61 = 36,9

Phần 2:

Cạnh hình vuông là 164 : 4 = 41 (cm). (0,5 điểm)

Chiều dài hình chữ nhật ban đầu là: 41 + 5 = 46 (cm) ( 0,5 điểm)

Kích thước hình chữ nhật ban đầu là: 41 – 5 = 36 (cm) (0,5 điểm)

Diện tích hình chữ nhật là: 46 x 36 = 1656 (cm2) ( 0,5 điểm )

Đáp số: 1656 cm2 (0,25 điểm)

Câu 3:

Mua 8 nốt nhạc và 3 bút dạ với giá 69.000₫. (0,25 điểm)

Mua 4 bút và 6 bút giá 102.000 đồng (Hoặc mua 2 bút và 3 bút giá 51.000 đồng) (0,25 điểm)

Vì thế

Mua 8 nốt nhạc và 3 bút dạ với giá 69.000₫.

Xem thêm: Các Bài Tập Cân Bằng Phương Trình Hóa Học Lớp 8 Có Đáp Án , Bài Tập Cân Bằng Phương Trình Hóa Học Lớp 8

Mua 2 tờ và 3 tờ giá 51.000đ.

Mua 6 tờ hết 18.000đ (0,5 điểm)

Mua 1 bản: 18 000 : 6 = 3000 đồng. (0,25 điểm)

Mua cả 4 bài hết: 3 000 x 4 = 12 000 (đồng). (0,5 điểm)

Mua một cái bút hết: (102 000 - 12 000) : 6 = 15 000 (đồng). (0,5 điểm)

Đáp số: 1 tờ 15 000 đồng;

1 quyển vở giá 3.000 đồng (0,25 điểm)

►►BẤM VÀO NGAY trên nút TẢI XUỐNG bên dưới để tải Đề thi học kì 3 môn Toán lớp 5 năm 2021 (Có đáp án) file Word, pdf miễn phí!

Xem thêm: shampoo là gì