Bộ Câu Hỏi Trắc Nghiệm Lịch Sử 11 Có Đáp Án : Trung Quốc Pdf


[embed]https://www.youtube.com/watch?v=ErcHT6l1by0[/embed]

Bạn đang xem: Bộ Câu Hỏi Trắc Nghiệm Lịch Sử 11 Có Đáp Án : Trung Quốc Pdf

glaskragujevca.net xin gửi đến bạn đọc danh sách 1000 câu hỏi trắc nghiệm Lịch sử lớp 11 chọn lọc, có đáp án bao gồm các câu hỏi được làm trên tất cả các lĩnh vực: nhận, thông hiểu, vận dụng, vận dụng giúp bạn học tốt Lịch sử 11 hơn.

Bạn đang xem: Câu hỏi trắc nghiệm Lịch sử 11 có đáp án

*

Nội dung Câu hỏi trắc nghiệm Lịch sử 11

(mới) Câu hỏi Lịch sử lớp 11 có nhiều đáp án năm 2021

Phần 1: Lịch sử thế giới cận đại

Chương 1: Các nước châu Á, châu Phi và Mỹ Latinh

Chương 2: Chiến tranh thế giới thứ nhất (1914 - 1918)

Chương 3: Thành công trong văn hóa ngày nay

Phần 2: Lịch sử thế giới cận đại (từ 1917 đến 1945)

Chương 1: Cách mạng Tháng Mười Nga năm 1917 và sự nghiệp xây dựng Liên Xô (1921 - 1941)

Chương 2: Các nước tư bản giữa hai cuộc chiến tranh thế giới (1918 - 1939)

Chương 3: Các nước châu Á giữa hai cuộc chiến tranh thế giới (1918 - 1939)

Chương 4: Chiến tranh thế giới thứ hai (1939 - 1945)

Phần 3: Lịch sử Việt Nam (1858 - 1918)

Chương 1: Việt Nam từ 1858 đến cuối thế kỷ XIX

Chương 2: Việt Nam từ đầu thế kỷ XX đến hết Chiến tranh thế giới thứ nhất (1918)

Trắc nghiệm Lịch Sử 11 Bài 1 (có đáp án)

Câu hỏi 1.Từ đầu thế kỉ XIX đến trước năm 1868, nền kinh tế Nhật Bản có những nét chính nào?

A. Nông nghiệp truyền thống

B. Phát triển công nghiệp

C. Thương mại hàng hóa

D. Năng suất cao

Hiển thị câu trả lời

Trả lời: MỘT

Mô tả: Phần 1 Trang 4 Sách Cơ sở 11

Mục 2.Điều nào sau đây không phản ánh những thay đổi của nền kinh tế Nhật Bản từ đầu thế kỷ XNUMX đến trước năm 1868?

Các trang A.Craft rất dễ thấy

B. Nền kinh tế thương mại đang được cải thiện

C. Vốn nước ngoài đầu tư mạnh vào Nhật Bản

D. Những mầm mống của sự phát triển kinh tế tư bản chủ nghĩa

Hiển thị câu trả lời

Trả lời: CỔ TÍCH

Mô tả: Phần 1 Trang 4 Sách Cơ sở 11

Mục 3.Nội dung nào sau đây không phản ánh đúng tình hình kinh tế Nhật Bản từ đầu thế kỉ XIX đến trước năm 1868?

A.Nông nghiệp vẫn dựa trên quan hệ lạc hậu

Các trang B.Craft rất dễ thấy

C. Khủng hoảng kinh tế gia tăng nhanh chóng

D.Sản xuất công nghiệp và dây chuyền đặc biệt

Hiển thị câu trả lời

Trả lời: Dễ

Mô tả: Phần 1 Trang 4 Sách Cơ sở 11

Phần 4.Các khía cạnh quan trọng nhất của xã hội Nhật Bản từ đầu thế kỷ 19 cho đến năm 1868 là gì?

A. Nhiều đảng ra đời

Chế độ B.Class vẫn được duy trì

C. Nông dân có quyền chống phong kiến

D. Giai cấp tư sản thương nghiệp có quyền lực về kinh tế và chính trị

Hiển thị câu trả lời

Trả lời: Gỡ bỏ nó

Mô tả: Phần 1 Trang 4 Sách Cơ sở 11

Câu 5.Từ đầu thế kỷ 19 đến năm 1868, tầng lớp tư sản nào của Nhật Bản trở thành tư sản?

A. Daimyo (cao quý)

B.Samurai (võ sĩ)

C. Sở hữu đất vừa và nhỏ

D. Quý tộc

Hiển thị câu trả lời

Trả lời: Gỡ bỏ nó

Mô tả: Phần 1 Trang 4 Sách Cơ sở 11

Mục 6.Đến giữa thế kỷ XIX, Nhật Bản là nước

A. Phong kiến ​​quân phiệt

B. Phát triển công nghiệp

C. Đại diện cho sự nghèo khó, cẩn trọng

D. Chủ nghĩa tư bản

Hiển thị câu trả lời

Trả lời: CỔ TÍCH

Mô tả: Phần 1 Trang 5 Sách Cơ Bản Lịch Sử 11

Mục 7.Người đứng đầu Mạc phủ ở Nhật Bản được gọi là

A. Hoàng đế B. Sogun (Tướng quân)

C.Hoàng Hậu D.Vua

Hiển thị câu trả lời

Trả lời: Gỡ bỏ nó

Mô tả: Phần 1 Trang 5 Sách Cơ Bản Lịch Sử 11

Mục 8.Đến những năm 1900, vị trí hàng đầu ở Nhật Bản là của

A. Thủ tướng B. Sogun (Đại tướng)

C.Hoàng đế D.Hoàng hậu

Hiển thị câu trả lời

Trả lời: CỔ TÍCH

Mô tả: Phần 1 Trang 5 Sách Cơ Bản Lịch Sử 11

Mục 9.Đến giữa thế kỷ XIX, quyền lực thực sự ở Nhật Bản là khoảng

A. Thủ tướng B. Sogun (Đại tướng)

C.Hoàng đế D.Hoàng hậu

Hiển thị câu trả lời

Trả lời: Gỡ bỏ nó

Mô tả: Phần 1 Trang 5 Sách Cơ Bản Lịch Sử 11

Mục 10.Cuối thế kỷ 20, các nước tư bản phương Tây đã dùng những chính sách hay biện pháp gì để buộc Nhật Bản phải “mở cửa”?

A. Đàm phán ngoại giao

B. Áp lực quân sự

C. Tấn công xâm lược

D. Lãng phí tài nguyên

Hiển thị câu trả lời

Trả lời: Gỡ bỏ nó

Mô tả: Phần 1 Trang 5 Sách Cơ Bản Lịch Sử 11


Trắc nghiệm Lịch Sử 11 Bài 2 (có đáp án)

Câu hỏi 1.Nhân dân Ấn Độ đã bị suy yếu từ đầu thế kỷ thứ bảy bởi cuộc đấu tranh bạo lực giữa

A. Lãnh chúa phong kiến ​​B. Địa chủ và giai cấp tư sản

C. Giai cấp tư sản và phong kiến ​​D. Phong kiến ​​và nông dân

Hiển thị câu trả lời

Trả lời: MỘT

Mô tả: Phần 1 Trang 8 Sách Cơ sở 11

Mục 2.Từ đầu thế kỉ XVII, các nước tư bản phương tây nào tranh giành quyền kiểm soát Ấn Độ?

A. Pháp, Tây Ban Nha B. Anh, Bồ Đào Nha

C.Anh, Hà Lan D.Anh, Pháp

Hiển thị câu trả lời

Trả lời: Dễ

Mô tả: Phần 1 Trang 8 Sách Cơ sở 11

Mục 3.Điều nào sau đây mô tả đúng nhất tình hình ở Ấn Độ thế kỷ 19?

A. Thực dân Anh hoàn thành xâm lược và đặt nền thống trị ở Ấn Độ

B. Anh, Pháp thống nhất cai trị Ấn Độ

C. Tôn giáo của người da đỏ bị tiêu diệt hoàn toàn

D. Các thế lực đế quốc can thiệp dần vào Ấn Độ

Hiển thị câu trả lời

Trả lời: MỘT

Mô tả: Phần 1 Trang 8 Sách Cơ sở 11

Phần 4.Từ giữa những năm 1800, thực dân Anh coi Ấn Độ là

A. Phần quan trọng nhất

B. Đối tác chiến lược

C. Kẻ thù nguy hiểm nhất

D. Hỗ trợ rất đáng tin cậy

Hiển thị câu trả lời

Trả lời: MỘT

Mô tả: Phần 1 Trang 8 Sách Cơ sở 11

Câu 5.Nội dung nào sau đây không phản ánh chính sách kinh tế của thực dân Anh đối với Ấn Độ từ giữa thế kỉ XIX?

A. Ra sức kiếm lương thực, vật chất cho đất nước

Xem thêm: hence là gì

B. Chi vốn hình thành các ngành kinh tế chủ yếu

C. Gia tăng hoạt động khai thác

D. Bóc lột công nhân để kiếm lời

Hiển thị câu trả lời

Trả lời: Gỡ bỏ nó

Mô tả: Phần 1 Trang 8 Sách Cơ sở 11

Mục 6.Trong hai mươi lăm năm cuối thế kỉ XIX, ở Ấn Độ đã diễn ra sự kiện hay những sự kiện gì?

A. Một số nạn đói đã giết chết khoảng 26 triệu người

B. Đường sắt đầu tiên được xây dựng bởi người Anh ở Ấn Độ

C. Anh, Pháp chung tay khai thác thị trường Ấn Độ

D. Đảng Quốc đại khởi nghĩa chống thực dân Anh

Hiển thị câu trả lời

Trả lời: MỘT

Mô tả: Phần 1 Trang 9 Sách hướng dẫn cơ bản 11

Mục 7.Điều gì mỉa mai về sự cai trị của thực dân Anh ở Ấn Độ?

A. Chính phủ Anh cai trị trực tiếp

B. Kiểm soát thông qua bộ máy chính quyền

C. Lệ thuộc vào các vị vua Ấn Độ để cai trị

D. Là sự kết hợp công cụ của chính quyền thực dân và độc tài

Hiển thị câu trả lời

Trả lời: MỘT

Mô tả: Phần 1 Trang 9 Sách hướng dẫn cơ bản 11

Mục 8.Để tạo nền móng vững chắc cho nền thống trị của mình ở Ấn Độ, thực dân Anh đã dùng đến thủ đoạn lừa đảo

A. Ra đời giai cấp tư sản Ấn Độ

B. Để giải quyết mâu thuẫn nhóm

C. Hợp tác với các vua Ấn Độ

D. Chia để trị

Hiển thị câu trả lời

Trả lời: Dễ

Mô tả: Phần 1 Trang 9 Sách hướng dẫn cơ bản 11

Mục 9.Ngày 1/1/1877, Nữ hoàng Anh tuyên bố

A. Cũng là Nữ hoàng Ấn Độ

B. Cũng là Thủ tướng Ấn Độ

C.Ấn Độ là một phần quan trọng của Anh

D. Nới lỏng quyền tự trị của Ấn Độ

Hiển thị câu trả lời

Trả lời: MỘT

Mô tả: Phần 1 Trang 9 Sách hướng dẫn cơ bản 11

Mục 10.Nguyên tắc nào sau đây không phải là nguyên tắc cai trị của thực dân Anh ở Ấn Độ?

A. Chia để trị, chúng chia rẽ người Ấn Độ và các dân tộc khác ở Ấn Độ

B. Mua tập đoàn mạnh trong ngành công nghiệp tình dục

C. Khởi xướng và lãnh đạo sự phát triển của Cơ đốc giáo ở Ấn Độ

D. Tạo ra sự khác biệt giữa các chủng tộc, tôn giáo, các nhóm xã hội

Hiển thị câu trả lời

Trả lời: CỔ TÍCH

Mô tả: Phần 1 Trang 9 Sách hướng dẫn cơ bản 11


Câu hỏi Lịch Sử 11 BÀI 3 (có đáp án)

Câu hỏi 1. Bắt đầu từ thế kỷ 18, và đặc biệt là thế kỷ 19, Trung Quốc có nguy cơ trở thành một

A. Các nước đế quốc “đứng sau lưng”

B. "ván bài" chuyển thể giữa các nước đế quốc

C. “Quân cờ” cho các nước đế quốc thống trị

D làm “mồi nhử” để các nước đế quốc chia rẽ, xâu xé

Hiển thị câu trả lời

Trả lời: Dễ

Mô tả: Phần 1 Trang 12 Sách giáo khoa Lịch Sử 11 cơ bản

Mục 2. Các yếu tố giúp chủ nghĩa đế quốc chia rẽ Trung Quốc là gì?

A. Bãi công lan rộng khắp cả nước

B. Hành vi thuyết phục của giai cấp tư sản

C. Hành động thuyết phục của triều đình Mãn Thanh

D. Phong trào nông dân chống phong kiến ​​nổ ra

Hiển thị câu trả lời

Trả lời: CỔ TÍCH

Mô tả: Phần 1 Hướng dẫn học

Mục 3. Với điều ước Nam Kinh, Trung Quốc trở thành nước

A. Nửa thuộc địa, nửa phong kiến

B. Thuộc địa, nửa phong kiến

C. Quân đội phong kiến

D. Chế độ phong kiến ​​độc lập

Hiển thị câu trả lời

Trả lời: MỘT

Mô tả: Phần 1 Hướng dẫn học

Phần 4. Phong trào đấu tranh chống thực dân và binh biến của nhân dân Trung Quốc bắt đầu

A. Đầu thế kỷ 19 B. Giữa thế kỷ 19

C. Cuối thế kỷ 19 D. Đầu thế kỷ 20

Hiển thị câu trả lời

Trả lời: Gỡ bỏ nó

Mô tả: Phần 2 Sách Lịch Sử 11 Cơ Bản

Câu 5. Chiến tranh nha phiến 1840-1842 là cuộc chiến giữa chúng

A. Pháp và Trung Quốc B. Anh và Trung Quốc

C. Anh và Pháp D. Đức và Trung Quốc

Hiển thị câu trả lời

Trả lời: Gỡ bỏ nó

Mô tả: Phần 1 Hướng dẫn học

Mục 6. Thủ lĩnh cuộc nổi dậy của Thái Bình Thiên Quốc là

A. Trần Thắng B. Ngô Quảng

C.Hồng Tú Toàn D.Chu Nguyên Chương

Hiển thị câu trả lời

Trả lời: CỔ TÍCH

Mô tả: Phần 2 Sách Lịch Sử 11 Cơ Bản

Mục 7. Cuộc xâm lăng của Thái Bình Thiên Quốc bắt đầu

A. Kim Điền (Quảng Tây) B. Dương Tử (Quảng Đông)

C.Mãn Châu (vùng Đông Bắc) D.Nam Kinh (Quảng Đông)

Hiển thị câu trả lời

Trả lời: MỘT

Mô tả: Phần 2 Sách Lịch Sử 11 Cơ Bản

Mục 8.

Xem thêm: kim loại là gì, kim loại được làm từ gì

Kết quả chính của sự trỗi dậy của Thái Bình Thiên Quốc là

A. Thành lập chính quyền trung ương Thiên Kinh (Nam Kinh)

B. Buộc các quốc gia của Đế chế phải giảm bớt các khu định cư của họ

C. Chấm dứt sự tồn tại của chế độ phong kiến

D. Mở rộng căn cứ địa khởi nghĩa ra cả nước

Hiển thị câu trả lời

Trả lời: MỘT

Mô tả: Phần 2 Sách Lịch Sử 11 Cơ Bản

Mục 9. Chính sách tiến bộ nhất của chính quyền trung ương Thiên Kinh (Nam Kinh) là

Xem thêm: life expectancy là gì