bike là gì

Ý nghĩa của bike nhập giờ đồng hồ Anh

 

talevr/iStock/Getty Images Plus/GettyImages

Bạn đang xem: bike là gì

 

Andy Crawford/Dorling Kindersley/GettyImages

SMART Vocabulary: những kể từ tương quan và những cụm kể từ

Bạn cũng rất có thể thăm dò những kể từ tương quan, những cụm kể từ và kể từ đồng nghĩa tương quan trong số chủ thể này:

Thành ngữ

We biked a copy over to lớn Greg at the Đài truyền hình BBC.

SMART Vocabulary: những kể từ tương quan và những cụm kể từ

Bạn cũng rất có thể thăm dò những kể từ tương quan, những cụm kể từ và kể từ đồng nghĩa tương quan trong số chủ thể này:

(Định nghĩa của bike kể từ Từ điển & Từ đồng nghĩa tương quan Cambridge dành riêng cho Người học tập Nâng cao © Cambridge University Press)

Bản dịch của bike

nhập giờ đồng hồ Trung Quốc (Phồn thể)

腳踏車,單車,自行車, 機車,摩托車, 騎腳踏車去…

nhập giờ đồng hồ Trung Quốc (Giản thể)

自行车,单车,脚踏车, 摩托车, 骑自行车去…

nhập giờ đồng hồ Tây Ban Nha

forma abreviada de "bicycle": bici, forma abreviada de "motorcycle": xe máy, ir en bicicleta…

nhập giờ đồng hồ Bồ Đào Nha

bicicleta, xe máy, andar de bicicleta…

trong những ngôn từ khác

nhập giờ đồng hồ Nhật

nhập giờ đồng hồ Thổ Nhĩ Kỳ

nhập giờ đồng hồ Pháp

Xem thêm: landmark là gì

nhập giờ đồng hồ Catalan

nhập giờ đồng hồ Ả Rập

nhập giờ đồng hồ Ba Lan

nhập giờ đồng hồ Na Uy

nhập giờ đồng hồ Hàn Quốc

nhập giờ đồng hồ Ý

nhập giờ đồng hồ Nga

“bicycle” の省略形, “motorcycle” の省略形, 自転車に乗る…

vélo [masculine], xe máy [feminine], faire du vélo…

forma abreujada de “bicycle”: bici, forma abreujada de “motorcycle”: xe máy, anar amb bicicleta…

دَرّاجَة هَوائيَّة, دَرّاجَة بُخاريّة, يَركَب الدَرّاجَة…

sykkel [masculine], sykle…

“bicycle”의 축약형, “motorcycle”의 축약형, 자전거를 타다…

bici, xe máy, motocicletta…

Cần một máy dịch?

Nhận một bạn dạng dịch thời gian nhanh và miễn phí!

Xem thêm: from time to time là gì

Tìm kiếm

Tác giả

Bình luận