bien ban hop phu huynh cuoi hoc ki 1 tieu hoc

Bạn đang xem: bien ban hop phu huynh cuoi hoc ki 1 tieu hoc

Biên bản họp phụ huynh cuối học kì 1 năm học 2021-2022 gồm 4 mẫu, giúp thầy cô tham khảo để ghi lại toàn bộ buổi họp phụ huynh cuối học kì 1. Thông qua buổi họp phụ huynh cuối học kỳ 1, phụ huynh có thể nắm bắt được tình hình học tập của con em mình trong học kỳ vừa qua.

Mẫu biên bản họp phụ huynh cần ghi rõ đầy đủ các thông tin về thành phần tham dự, thời gian, địa điểm họp, nội dung trao đổi giữa giáo viên và phụ huynh học sinh,… Ngoài ra, các bạn có thể tham khảo thêm mẫu biên bản phụ huynh học sinh. thư mời họp. Mời quý thầy cô theo dõi bài viết sau của trường THPT Chuyên Sóc Trăng:

Biên bản họp phụ huynh cuối học kỳ 1 – Mẫu 1

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
độc lập-Tự do-Hạnh phúc
—————

Bạn đang xem: Biên bản họp phụ huynh cuối học kỳ 1 (4 mẫu) Biên bản họp cha mẹ học sinh năm học 2021 - 2022

BIÊN BẢN CỦA PHỤ HUYNH VÀ HỌC SINH MỤC I

Năm học……………….

* Thời gian: Hôm nay ngày: ….. phút, ngày …. Có thể ….

* Địa điểm: Tại phòng học…, trường………….

* Những người tham gia:

– Chủ tọa: Bà……………………. - Thầy hiệu trưởng……

– Bí thư: ………… – Bố mẹ tôi……………………

- Cùng toàn thể phụ huynh học sinh trong lớp...

+ Hiện tại: …………. + Vắng:……………………

NỘI DUNG

1. Bà…………………….. - Thầy hiệu trưởng…. đánh giá các mặt giáo dục, quá trình học tập và những đóng góp của học sinh trong học kỳ I năm học…………………….

a/ Ưu điểm:

– Nhìn chung các cháu ngoan ngoãn, lễ phép, biết vâng lời cô giáo, có ý thức học tập tốt. Thực hiện tốt nội quy rèn luyện thân thể, vệ sinh, nội quy trường, lớp, ăn mặc chỉnh tề, học bài và làm bài tập.

– Xây dựng và duy trì phong trào thi đua làm điểm tốt, thi đua giữa các tổ, giữa các cá nhân với nhau. Nhiều em có ý thức học tập tốt, tích cực tiếp thu bài, tích cực, tự giác, hoàn thành tốt bài tập như em……………………………..

– Trong giờ học, hầu hết các em đều chú ý nghe giảng, nhiều em hăng hái phát biểu ý kiến ​​xây dựng bài.

Với nhiều hình thức thi đua, cùng với việc đổi mới phương pháp, hình thức dạy học, hầu hết học sinh đều hào hứng tìm tòi, tiếp thu kiến ​​thức, phát biểu sôi nổi, mạnh dạn, tự tin.

– Tham gia tốt các phong trào do Đội và nhà trường phát động: Nối vòng tay bè bạn, nối yêu thương; Ủng hộ quỹ nhân đạo; lập một kế hoạch nhỏ...

– Một số em có tiến bộ, ngồi học chăm chú nghe giảng có ghi chép (…………………….)

b) Tồn tại:

– Vẫn còn một số h/s chưa ngoan, một số em còn chửi tục, chọc ghẹo bạn; Thậm chí có em còn nói chuyện riêng trong giờ học. ……………………………………………………

– Một số em thường xuyên không làm bài, không thuộc bài cũ. (Bổ sung: Tình trạng làm bài còn sai, nhiều em làm chưa kịp thời gian…)

c) Báo cáo kết quả học tập và rèn luyện học kỳ I

Khuôn mặt t g Tôi Châu Á giáo dục TỶ S h S GỖ TÔI TÔI KỲ VUI MỪNG TỶ DI DỜI Y UUUUUUUUUUUUUUU KỲ EMMO
SL % SL % SL % SL % SL %
h Chúa ơi c sự lựa chọn c
h Đúng N h k Tôi Hở

d) Báo cáo thu, chi:

Thu nộp các quỹ trường, hội đầy đủ, chỉ còn thiếu em…………………………….đ.

2. Phương hướng nhiệm vụ học kỳ II – của lớp….:

– Giữ vững thành tích học kỳ I, phấn đấu cuối năm đạt loại Tiên tiến xuất sắc, 100% học sinh lên lớp; Phấn đấu đạt giải cao trong các Hội thi: Văn nghệ chào mừng ngày 26/3 (Mong phụ huynh tạo điều kiện cho các bé tập dân vũ cho cả nam và nữ)

- Các biện pháp tiến hành:

* Giáo viên: Chấn chỉnh nề nếp, ý thức học tập.

Sắp xếp lại lớp, chấn chỉnh đội ngũ lớp, thường xuyên kiểm tra chặt chẽ hơn.

Duy trì đôi bạn giúp đỡ nhau trong học tập; tổ chức nhiều hình thức thi đua; tăng cường hơn nữa việc phụ đạo h/s; làm nhiều dàn ý, đề thi để luyện.

Tăng cường dạy thêm, bồi dưỡng, phụ đạo h/s ngay trên lớp.

* Học sinh: Thực hiện tốt nề nếp rèn luyện, nâng cao tính tự giác, ý chí phấn đấu vươn lên trong học tập, tinh thần tương thân tương ái giúp đỡ nhau trong học tập. Nắm chắc kiến ​​thức để đạt kết quả cao trong các kỳ thi và cũng là nền tảng vững chắc để các em học tiếp ở các lớp sau. Tích cực tham gia các phong trào do Đội, nhà trường phát động.

* Phụ huynh: Đã rất quan tâm, xin hãy quan tâm hơn nữa trong học kỳ II này; thường xuyên động viên, nhắc nhở, đôn đốc, kiểm tra việc các em tự học, làm bài; tạo mọi điều kiện để các em rèn luyện, tham gia các bài kiểm tra, bài thi cuối năm đạt kết quả tốt nhất. Nhắc nhở học sinh đi học đúng giờ

3. Nhận xét của cô hiệu phó: ……………………

……………………..

……………………..

……………………..

4. Ý kiến ​​của phụ huynh:

……………………..

……………………..

……………………..

Biên bản thông qua trước cuộc họp, nhất trí:……………………%.

Biên bản được lập xong và kết thúc tại……………………. giờ ……………. cùng ngày.

…………., ngày… tháng… năm 201…

Giáo viên chủ nhiệm

Thư ký cuộc họp

Biên bản họp phụ huynh cuối học kỳ 1 – Mẫu 2

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
độc lập-Tự do-Hạnh phúc
—————

Biên Bản HỌP PHỤ HUYNH CÁC HỌC SINH NHỎ

Lớp học …. - trường học …………………….

(Đợt 2 – Năm học 201… – 201…)

Vào hồi……giờ ngày…..tháng…..201…

Tại địa điểm lớp ....., trường ………… tổ chức họp cha mẹ học sinh.

*Nguyên liệu : Gồm.....phụ huynh học sinh lớp.....và giáo viên chủ nhiệm lớp.

*Nội dung chính: Thông báo quá trình rèn luyện và kết quả học tập của sinh viên lớp…….trong học kỳ I và một số vấn đề khác có liên quan

Diễn biến cuộc họp như sau:

1. Giáo viên thông báo tiến trình vào lớp:

a) Ưu điểm:

– ……………………………………………………

……………………………………………………

……………………………………………………

b) Nhược điểm:

– ……………………………………………………

……………………………………………………

……………………………………………………

2. Giáo viên công bố kết quả kiểm tra cuối học kỳ:

* Học thuật:

– Môn Toán: Giỏi: ……em → Lấy ….. %

Tốt : ……em → Chiếm ….. %

TB : ..... em → Chiếm ..... %

Yếu: ..... em → Chiếm ..... %

– Tiếng Việt: Giỏi:……em→ Chiếm ….. %

Tốt : ……em → Lấy ….. %

TB : ..... em → Chiếm ..... %

Yếu: ..... em → Chiếm ..... %

– ……………………………………………………

……………………………………………………

……………………………………………………

3. GVCN công bố kết quả 2 mặt giáo dục:

* Học thuật:

– Loại giỏi:……em → đạt:…….%

– Loại Khá:……em → chiếm:…….%

– Xếp loại trung bình:……em → chiếm:…….%

– Xếp loại yếu:……em → chiếm:…….%

* Hạnh kiểm: ..... % học sinh thực hiện đầy đủ nhiệm vụ của bộ môn.

4. Giáo viên công bố danh hiệu thi đua cuối học kỳ I:

– Học sinh khá: ….. em →…… %

– Học sinh tiên tiến: ……em →……%

5. Giáo viên nhận xét học lực của từng học sinh:

– ……………………………………………………

……………………………………………………

……………………………………………………

6. Giáo viên công nghệ thông báo kết quả học tập cụ thể của từng học sinh.

– Thông qua Sổ liên lạc.

7. Giáo viên giải đáp thắc mắc của PHHS về việc học tập của học sinh.

– ……………………………………………………

……………………………………………………

……………………………………………………

8. Cô giáo nêu một số vấn đề khác liên quan đến công tác chủ nhiệm.

- Vệ sinh cá nhân.

- Phòng chống dịch bệnh theo mùa.

– ……………………………………………………

……………………

9. Giáo viên tổng kết những đóng góp trong học kỳ I:

– ……………………………………………………

……………………………………………………

……………………………………………………

10. Giáo viên thông báo đóng góp đợt 2:

……………………………………………………

……………………………………………………

11. Ý kiến ​​của PHHS về các mặt.

……………………………………………………

……………………………………………………

12. Giáo viên giải đáp thắc mắc, góp ý của phụ huynh về các vấn đề khác trong lớp …………..

Cuộc họp kết thúc lúc……giờ cùng ngày.

…………., ngày…tháng…năm 20..

Giáo viên chủ nhiệm

Thư ký cuộc họp

Biên bản họp phụ huynh cuối học kỳ 1 – Mẫu 3

Uỷ ban nhân dân………….
TRƯỜNG HỌC …………..

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
độc lập-Tự do-Hạnh phúc
—o0o——

Biên Bản HỌP PHỤ HUYNH CÁC HỌC SINH NHỎ

LỚP HỌC …….………

LẦN THỨ HAI (CUỐI HỌC KỲ 1) – NĂM HỌC 20… – 20…

– Địa điểm: Phòng học số……………………

- Thời gian:

- Những người tham gia:

+ Thầy (Cô):……………Giáo viên chủ nhiệm lớp:…………..

+ Tương tự:………….……PHHS

Vắng mặt:

–……………………..

–……………………..

NỘI DUNG CUỘC HỌP

I. Tình hình lớp

1. Thống kê

– Số học sinh đầu năm:..... Số học sinh cuối HK1:……………..

- Phân loại:………………………………………………

+ Học tập: Hoàn thành tốt:…….; Hoàn thành: ……..; Chưa xong:……

Xem thêm: postpone là gì

+…. năng lực: .Tốt:…………; Đạt………….: Cần cố gắng:…………..

+ …..Phẩm chất: Giỏi: …………; Đạt:…… Cần cố gắng:…….

2. Nhận xét chung về tình hình học tập, năng lực, phẩm chất của HS – Thông báo kết quả cuối học kỳ 1

– ……………………………………………………

……………………………………………………

……………………………………………………

3. Một số trường hợp Cha mẹ cần lưu ý hơn

– ……………………………………………………

……………………………………………………

……………………………………………………

II. Thông báo nghỉ Tết Nguyên đán

Theo quy định, học sinh được nghỉ học từ ngày …./… đến hết ngày …/…/20… (… Tết đến hết mùng 10 Tết). Ngày …/…/20…. (…Âm lịch) đi học bình thường.

III. Những vấn đề PHHS cần phối hợp

1. Thường xuyên theo dõi bảng tin của nhà trường để phối hợp tốt trong học tập cũng như chế độ dinh dưỡng, giáo dục học sinh.

2. Các vấn đề khác

– ……………………………………………………

……………………………………………………

……………………………………………………

IV. Các hoạt động trọng tâm trong học kỳ 2

1. Các hoạt động trọng tâm của nhà trường trong học kỳ 2

– ……………………………………………………

……………………………………………………

……………………………………………………

2. Lễ hội mùa xuân (dự kiến ​​02/03/2020)

– ……………………………………………………

……………………………………………………

……………………………………………………

V. Đóng góp cho Nhà trường

– ……………………………………………………

……………………………………………………

……………………………………………………

Đại hội kết thúc hồi…….. giờ ………… cùng ngày.

GVCN
(Ký - ghi rõ họ tên)

CÁC MÔN HỌC LỚP
(Ký - ghi rõ họ tên)

THƯ KÝ
(Ký - ghi rõ họ tên)

Biên bản họp phụ huynh cuối học kỳ 1 – Mẫu 4

TRƯỜNG CẤP HAI …………………….

LỚP HỌC: …………

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập-Tự do-Hạnh phúc

BÁO CÁO
CUỐI HỌC KỲ I ĐẠI HỘI CHA MẸ VÀ CHA MẸ

Năm học 20…. – 20……

Thời gian: Vào hồi ………….giờ, ngày …..ngày 20 tháng 01….

Địa điểm: Tại phòng học:…….Trường…………………….

Người tham dự:

1. Thầy giáo:……………………….Giáo viên chủ nhiệm:……..

2. Bác:…………………… Bí thư

3. Ban đại diện CMHS lớp 5 năm 20…–20… gồm:

- Chú:……………………………………………

- Chú:……………………………………………

- Chú:……………………………………………

Đến dự có ………… phụ huynh học sinh lớp……. Vắng mặt: ..… Chính tả:……

NỘI DUNG

1. Giáo viên chủ nhiệm tuyên bố lí do

2. Giáo viên thay mặt nhà trường báo cáo tóm tắt kết quả thực hiện nhiệm vụ của nhà trường trong học kỳ I.

* Kết quả 2 mặt học kỳ I:

TS.

CHỈ ĐẠO

GIÁO DỤC

Tốt

Hơn là

tb

Yếu đuối

Tốt

Hơn là

tb

Yếu đuối

Ít nhất

%

* Các cuộc thi:

kỳ thi

giải thưởng

Tốt nhất

Thứ hai

Bố

KK

CN

IOE

Violympic Toán TV

T.A. Toán Violympic

HSG văn hóa

HSG giải toán trên MTCT

Violympic Vật lý

tổng cộng

3. Đánh giá, nhận xét lớp chủ nhiệm

*Lợi thế:

………………………………………………………………………………………………

*Hiện hữu:

………………………………………………………………………………………………

4. Ban đại diện cha mẹ học sinh quyết toán các khoản

………………………………………………………………………………………………

5. Giáo viên chủ nhiệm triển khai kế hoạch của trường, lớp trong thời gian tới:

– Giữ vững và phát huy những thành tích đã đạt được trong học kỳ I

– Tiếp tục giáo dục học sinh chấp hành nghiêm túc nội quy, khắc phục tình trạng lãng phí thời gian, cúp tiết, lười học.

– Tiếp tục ôn luyện để tham gia một số cuộc thi học sinh giỏi các cấp trong thời gian tới, cụ thể:

+ Thi giải toán trên máy tính cầm tay cấp tỉnh: 20/01/20…

+ Thi học sinh giỏi Tiếng Anh trên Internet cấp huyện: 16/01/20…

+ Thi học sinh giỏi Toán Tiếng Việt, Tiếng Anh cấp huyện: 03/03/20…

+ Thi học sinh giỏi Toán, Tiếng Anh cấp huyện: 16, 20/02….

+ Thi học sinh giỏi Violympic Vật lý cấp huyện: 15, 20/02…

+ Thi học sinh giỏi văn hóa cấp huyện: 28/02/20…

+ Thi học sinh giỏi cấp huyện: Từ ngày 23-25/2/20….

- Tăng cường bảo quản CSVC nhà trường.

– Tiếp tục triển khai kế hoạch chăm sóc cây xanh tại nhà thi đấu và công trình măng non theo đúng quy định.

– Tiếp tục tham gia có hiệu quả các cuộc thi do Liên đội phát động: Nuôi heo đất, kế hoạch nhỏ đợt 2; Nghi thức đội cấp huyện, hoa điểm tốt.

– Tiếp tục thực hiện các khoản đóng góp theo quy định.

6. Ý kiến ​​của cha mẹ học sinh:

………………………………………………………………………………………………

7. Thống nhất một số nội dung

……………………………………………………

Biên bản kết thúc vào hồi ………… cùng ngày.

GIÁO VIÊN CHỦ NHIỆM THƯ KÝ

TRƯỞNG BAN

Đăng bởi: THPT Sóc Trăng

Danh mục: Biểu Mẫu Giáo Dục

Bản quyền bài viết thuộc về trường THPT TP Sóc Trăng. Mọi sao chép đều là gian lận!

Nguồn chia sẻ: THPT Sóc Trăng (thptsoctrang.edu.vn)

Xem thêm: checking là gì