bank là gì

/bæηk/

Thông dụng

Danh từ

0ĐêBãi ngầm (ở lòng sông)
Sự nghiêng cánh (máy bay); sự nghiêng thanh lịch một phía ( ôtô trong những khi quành hoặc chạy vòng tròn)
(ngành mỏ) bờ mồm giếng, bờ mồm hầm

Động từ

Đắp bờ (để ngăn)
to bank up a river
đắp bờ ngăn sông
Chất gò, dồn trở thành đống
the sand banks up
cát dồn lại trở thành đống
Nghiêng cút (ô tô, máy cất cánh khi lái vòng)

Danh từ

Nhà băng, ngân hàng
(đánh bài) vốn liếng ở trong nhà cái
to break the bank
đánh cho tới ngôi nhà hình mẫu không còn vốn

Ngoại động từ

Gửi (tiền) nhập ngân hàng; gửi chi phí ở ngân hàng
he banks one tenth of his salary every month
anh tao gửi một trong những phần chục chi phí lộc mỗi tháng nhập ngân hàng

Nội động từ

Làm hình mẫu (đánh bạc)

hình thái từ

  • V_ed : banked
  • V_ing : banking

Chuyên ngành

Cơ khí & công trình

bãi cát ngầm
phôi (làm giũa)

Giao thông & vận tải

cồn ngầm (địa lý)

Hóa học tập & vật liệu

tập vỉa thân thiết quặng

Toán & tin tưởng

nhà băng
data bank
nhà băng dữ liệu

Xây dựng

đắp nền
đất nhằm móc lên
ụ cát
ụ đá

Điện

giàn (tụ điện)

Điện lạnh

giàn trang bị điện

Kỹ thuật cộng đồng

băng nhóm
bay vòng
bờ
bộ
bờ dốc
bờ hồ
bờ sông
bank gravel
sỏi ở bờ sông
bank protection
sự đảm bảo an toàn bờ sông
bank protection dam
đê đảm bảo an toàn bờ sông
bank slope
độ dốc bờ sông
bank underwashing
sự xói hao bờ sông
erosion of the river bank
sự xói tở của bờ sông
river bank erosion
sự xói bờ sông
river-bank dike
đê (bờ) sông
chất đống
cồn
cửa lò

Giải quí EN: A ridge or mass of earth constructed to tướng carry a railroad or roadway above the natural grade.

Giải quí VN: Một khối khu đất được kiến thiết dùng làm hoàn toàn có thể Chịu được trọng tải bên trên nấc thông thường của đường tàu hoặc lối quốc lộ.

Bạn đang xem: bank là gì

Xem thêm: adoption là gì

kho lưu giữ

Giải quí EN: A quantity of materials on hand and awaiting further processing.

Giải quí VN: Lượng vật tư đã có sẵn và đợi xử lý cao hơn nữa.

khối
bank select
lựa lựa chọn khối
bank selected memory
bộ lưu giữ lựa chọn khối
bank switch
chuyển mạch khối
bank switching
chuyển khối (nhớ)
job bank
khối công việc
memory bank
khối nhớ
program bank
khối chương trình
nền đường
earth bank
nền lối đất
ngân hàng
advising bank
ngân mặt hàng thông báo
authorized bank
ngân mặt hàng với thẩm quyền
bank account
tài khoản ngân hàng
bank balances
kết số ngân hàng
bank balances
ngạch ngân hàng
bank balances
sai ngân hàng
bank control
sự điều khiển và tinh chỉnh ngân hàng
bank credit
khoản vay mượn ngân hàng
bank draft
hối phiếu ngân hàng/ séc bảo chi
bank rate
lãi suất ngân hàng
bibliographic data bank
ngân mặt hàng tài liệu thư mục
blood bank
ngân mặt hàng máu
Charges, Bank
phí ngân hàng
commercial bank
ngân mặt hàng phó dịch
data bank
ngân mặt hàng dữ liệu
data bank
ngân mặt hàng số liệu
Data Bank Control System (DBCS)
hệ thống điều khiển và tinh chỉnh ngân hàng dữ liệu
Data Bank Organization System (DBOS)
hệ thống tổ chức triển khai ngân hàng dữ liệu
Data Bank Security System (DBSS)
hệ thống bình an ngân hàng dữ liệu
information bank
ngân mặt hàng thông tin
job bank
ngân mặt hàng công việc
legal data bank
ngân mặt hàng tài liệu thích hợp pháp
memory bank
ngân mặt hàng cỗ nhớ
memory bank
ngân mặt hàng nhớ
merchant bank
ngân mặt hàng buôn
Modem Bank Management Protocol (MBMP)
giao thức vận hành ngân hàng modem
Nippon credit bank (NCB)
Ngân mặt hàng tín dụng thanh toán Nippon
saving bank
ngân mặt hàng tiết kiệm
Society for World-wide Inter-Bank Financial (SWIFT)
Hội viễn thông Tài chủ yếu liên Ngân mặt hàng toàn cầu
state bank
ngân mặt hàng ngôi nhà nước
the issuing bank
ngân mặt hàng vạc hành
World Bank
ngân mặt hàng thế giới
nền đắp
nghiêng cánh
dải
dải khấu (trên tầng)
đắp đê
đắp bờ
đắp đập
đắp đất
dãy
đê
đống
bank of oscillators
nhóm cỗ dao động
bank up
chất đống
bank up
đánh đống
bottom bank
lò lòng di động
mud bank
lớp bùn đọng
oscillator bank
nhóm cỗ dao động
roadside pile bank
bờ đóng góp cọc cừ ven đường
sludge bank
lớp bùn động
nhà ngân hàng
nhô lên
nhóm
bank of oscillators
nhóm cỗ dao động
bank of RAMs
nhóm những RAM
capacitor bank
nhóm tụ
Channel Bank (CB)
Băng kênh, Nhóm kênh
effects bank
nhóm kỹ xảo
oscillator bank
nhóm cỗ dao động
lò chợ
loạt
compressor bank
loạt máy nén
loạt nghiêng
giàn
bank contact
công tắc loại giàn
bank contact
tiếp điểm giàn
bank of capacitors
giàn tụ điện
bank of filters
giàn cỗ lọc
bank of lights
giàn đèn
bank of RAMs
giàn những RAM
boiler tube bank
giàn ống lò
capacitor bank
giàn tụ
capacitor bank
giàn tụ điện
filter bank
giàn cỗ lọc
filter-bank system
hệ thống giàn lọc
water tube bank
giàn ống nước
gờ
gương lò
bãi
bãi ngầm
mái dốc
sườn dốc
bank up
tạo sườn dốc

Kinh tế

bãi
ngân hàng
acceptance bank
ngân mặt hàng nhận trả
acceptance bank
ngân mặt hàng chấp nhận
active bank account
tài khoản còn chi phí gửi ở ngân hàng
adjusted bank balance
số dư ngân hàng đã điều động chỉnh
advising bank
ngân mặt hàng thông báo
advising bank
thông báo của ngân hàng
African Development Bank
Ngân mặt hàng Phát triển Châu Phi
agency bank
ngân mặt hàng đại lý
agent bank
ngân mặt hàng đại lý
agricultural bank
ngân mặt hàng nông nghiệp
appointed bank
ngân mặt hàng chỉ định
area bank
ngân mặt hàng quần thể vực
arrival bank
ngân mặt hàng B
arrival bank
ngân mặt hàng đến
Asian Development Bank
ngân mặt hàng trở nên tân tiến Châu Á
Atlantic international Bank
Ngân mặt hàng Quốc tế Đại Tây Dương
balance at bank
số dư bên trên ngân hàng
balance at bank
số dư bên trên ngân hàng (trong thông tin tài khoản của khách)
balance sheet of bank account
bảng bằng phẳng thông tin tài khoản ngân hàng
balance with the bank of England
tiền gửi bên trên ngân hàng Anh
bank (banker's) indemnity
bảo đảm (của) ngân hàng
bank acceptance
hối phiếu được ngân hàng chấp nhận
bank account
tài khoản ngân hàng
bank account
tài khoản bên trên ngân hàng
bank account
tài khoản vãng lai của ngân hàng
bank trương mục ledger
sổ hình mẫu vãng lai của ngân hàng
bank advertising
quảng cáo ngân hàng
bank advice note
thông báo của ngân hàng
bank affiliate
chi nhánh ngân hàng
bank agency
phòng giao dịch thanh toán ngân hàng
bank amalgamation
sự thống nhất ngân hàng
Bank America
Thẻ tín dụng thanh toán Đông Mỹ (của ngân hàng Mỹ)
bank automated credit service
dịch vụ tín dụng thanh toán tự động hóa của ngân hàng
bank balance
số dư bên trên ngân hàng
bank balance
tiền gửi bên trên Sở giao dịch thanh toán đầu tư và chứng khoán của ngân hàng
bank bill
hối phiếu ngân hàng
bank bill
số dư ngân hàng
bank buying rate
hối suất mua sắm vô của ngân hàng
bank cable transfer
điện gửi tài chính ngân hàng
bank cable transfer
điện ăn năn ngân hàng
bank cable transfer
sự gửi chi phí qua loa cáp của ngân hàng
bank card
thẻ ngân hàng
bank card
thẻ tín dụng thanh toán ngân hàng
bank center
trung tâm ngân hàng
bank certificate
chứng nhận ngân hàng
bank certificate
giấy bệnh ngân hàng
bank chain
chuỗi ngân hàng
bank chain
ngân mặt hàng thừng chuyền
bank charge
phí ngân hàng
bank charges
phí ngân hàng
bank charter
thuê bao ngân hàng
bank cheque
chi phiếu ngân hàng
bank cheque
hối phiếu của ngân hàng
bank cheque
séc ngân hàng
bank clearing
sự trao thay đổi thương phiếu thân thiết ngân hàng
bank clearing
việc giao dịch thanh toán bù trừ của ngân hàng
bank clearing
việc giao dịch thanh toán của ngân hàng
bank clerk
nhân viên ngân hàng
bank collection
nhờ thu ngân hàng
bank collection
sự nhờ thu qua loa ngân hàng
bank commission
phí ngân hàng
bank consortium
tập đoàn tài chủ yếu ngân hàng
bank consortium
tổ thích hợp ngân hàng
bank credit
tín dụng ngân hàng
bank currency
đồng tài chính ngân hàng
bank debenture
trái phiếu ngân hàng
bank demand
sự chiếu phiếu trả tài chính ngân hàng
bank deposit
tiền gửi ngân hàng
bank deposit certificate
giấy xác nhận tồn khoản ngân hàng
bank deposit creation
sự dẫn đến chi phí gửi ngân hàng
bank details
bản sao kê vấn đề ngân hàng
bank discount
chiết khấu của ngân hàng
bank discount
chiết khấu ngân hàng
bank discount basis
cơ sở ưu tiên ngân hàng
bank discount rate
suất ưu tiên của ngân hàng
bank draft
hối phiếu ngân hàng
bank examination
sự thẩm tra ngân hàng
bank examiner
nhân viên giám sát thông tin tài khoản của ngân hàng
bank failure
cuộc vỡ nợ tiền vàng của ngân hàng
bank failure
sự tạm dừng hoạt động của ngân hàng
bank failure
sự vỡ nợ của ngân hàng
bank fees
phí ngân hàng
bank financing
cấp vốn liếng của ngân hàng
bank for foreign trade
ngân mặt hàng nước ngoài thương
Bank for Foreign Trade of Vietnam
Ngân mặt hàng Ngoại thương Việt Nam
bank for International Settlement
ngân mặt hàng giao dịch thanh toán quốc tế
Bank for international Settlements
Ngân mặt hàng Thanh toán Quốc tế
bank giro
chuyển khoản ngân hàng
bank giro
chuyển khoản thẳng của ngân hàng
bank giro
hệ thống chuyển khoản qua ngân hàng thẳng của ngân hàng
bank giro system
hệ thống chuyển khoản qua ngân hàng ngân hàng
bank guarantee
bảo đảm ngân hàng
bank guarantee
sự đảm bảo an toàn ngân hàng
bank holding company
công ty ngôi nhà quản ngại ngân hàng
bank holding company
công ty holding ngân hàng
bank holding company
công ty u ngân hàng
bank holiday
ngày những ngân hàng nghỉ
bank holiday
ngày ngủ của ngân hàng
bank holidays
những ngày ngủ việc của ngân hàng
bank hours
giờ thao tác làm việc của ngân hàng
Bank Insurance Fund
quỹ bảo đảm ngân hàng
bank investment
sự góp vốn đầu tư của ngân hàng
bank lending
sự giải ngân cho vay của ngân hàng
bank liability
sự khẳng định (cho vay) của ngân hàng
bank liquidity
tính lưu động của gia sản ngân hàng
bank loan
tiền giải ngân cho vay của ngân hàng
bank long bill
phiếu khoán lâu năm của ngân hàng
bank manager
giám đốc ngân hàng
bank manager
người vận hành ngân hàng
bank manager
trưởng chi điểm ngân hàng
bank money
tiền bên trên ngân hàng
bank money order
phiếu gửi chi phí ngân hàng
bank monopoly capital
vốn độc quyền của ngân hàng
bank not
giấy bạc ngân hàng
Bank of America
Ngân mặt hàng Mỹ quốc (một ngân hàng lớn số 1 thế giới)
Bank of Canada
Ngân mặt hàng Canada (ngân mặt hàng TW Canada)
bank of deposit
ngân mặt hàng chi phí gửi
bank of discount
ngân mặt hàng tách khấu
Bank of England
ngân mặt hàng TW Anh Quốc
Bank of England
Ngân mặt hàng Anh (ngân mặt hàng TW Anh quốc)
bank of information
ngân mặt hàng thông tin
bank of issue
ngân mặt hàng vạc hành
Bank of Japan
Ngân mặt hàng Nhật Bản (ngân mặt hàng TW Nhật)
bank paper
giấy bạc ngân hàng nhập lưu thông
bank paper
hối phiếu ngân hàng
bank papers
chứng kể từ ngân hàng
bank papers
giấy bạc ngân hàng
bank papers
phiếu khoán ngân hàng
bank post remittance
sự gửi chi phí qua loa bưu năng lượng điện của ngân hàng
bank post remittance
tiền gửi vào bưu năng lượng điện của ngân hàng
bank rate
tỷ suất ưu tiên ngăn mặt hàng trung ương
bank reconciliation statement
thông báo so sánh của ngân hàng
bank reference
giấy bệnh ngân hàng
bank register
sổ ĐK vãng lai của ngân hàng
bank regulating agencies
cơ quan tiền vận hành ngân hàng
bank relation book
sổ mối liên hệ ngân hàng
bank remittance
hối phiếu gửi chi phí ngân hàng
bank report
báo cáo ngân hàng (về khảo sát tín dụng)
bank reserve
dự trữ của ngân hàng
bank reserve requirements
yêu cầu dự trữ của ngân hàng
bank reserves
dự trữ ngân hàng
bank return
báo cáo của ngân hàng
bank return
tình hình sale của ngân hàng
bank run
sự sụp xô rút chi phí ngân hàng
bank runner
thu ngân viên ngân hàng
bank selling rate
hối suất đẩy ra của ngân hàng
bank service charges
phí cty ngân hàng
bank smash
phá sản ngân hàng
bank statement
bản lược kê chương mục của ngân hàng
bank statement
bảo sao kê của ngân hàng
bank stock
vốn CP ngân hàng
bank subsidiary
ngân mặt hàng con
bank transfer
chuyển khoản ngân hàng
bank transfer
sự chuyển khoản qua ngân hàng ngân hàng
bank transfer advice
thông báo chuyển khoản qua ngân hàng ngân hàng
bank trust department
phòng tín thác ngân hàng
bank trust department
vụ (ban, phòng) tín thác của ngân hàng
bank wire
hệ thống vấn đề ngân hàng
bank year
tài khóa ngân hàng
Bank' s Articles of Agreement
điều khoản Hiệp tấp tểnh của Ngân mặt hàng Thế giới
big bank
ngân mặt hàng lớn
book- keeping of bank
việc ghi bong của ngân hàng
business bank
ngân mặt hàng thương mại
Caribbean Development Bank
Ngân mặt hàng Phát triển Ca-ri-bê
cash at bank
tiền mặt mũi bên trên ngân hàng
cash with bank
tiền mặt mũi bên trên ngân hàng
Central Bank
ngân mặt hàng trung ương
Central Bank of China
Ngân mặt hàng Trung ương Trung Hoa (Đài Loan)
certificate of bank balance
giấy bệnh số dư ngân hàng
chartered bank
ngân mặt hàng theo gót hiến chương
chartered bank
ngân mặt hàng ưu đãi
chartered bank
ngân mặt hàng độc quyền (được cơ quan chỉ đạo của chính phủ cung cấp phép)
chase Manhattan Bank
ngân mặt hàng vận thông (Mỹ, rộng lớn mặt hàng loại ba)
circulation of a bank
số chi phí giấy má tạo ra của ngân hàng
city bank
ngân mặt hàng trở thành phố
city bank
ngân mặt hàng thương mại
city bank
ngân mặt hàng dân gian
clearing bank
ngân mặt hàng giao dịch thanh toán bù trừ
clearing bank
ngân mặt hàng thương nghiệp
clearing bank
ngân mặt hàng bù trừ
clearing bank
ngân mặt hàng hội viên (của sở bù trừ phiếu khoán)
collecting bank
ngân mặt hàng thu (hộ)
collecting bank
ngân mặt hàng thu hộ
commercial bank
ngân mặt hàng thương mại
confirming bank
ngân mặt hàng xác nhận
confirming bank
ngân mặt hàng bảo chi
consign money on a bank (to...)
gửi chi phí ở ngân hàng
consortium bank
tập đoàn tiền vàng ngân hàng
cooperative bank
ngân mặt hàng thích hợp tác
correspondent bank
ngân mặt hàng đại lý
credit bank
ngân mặt hàng tín dụng
creditor bank
ngân mặt hàng cho tới vay
creditor bank
ngân mặt hàng ngôi nhà nợ
current trương mục with a bank
tài khoản vãng lai của ngân hàng
custodian bank
ngân mặt hàng giám hộ
data bank
ngân mặt hàng dữ liệu
deposit bank
ngân mặt hàng chi phí gửi
depositary bank
ngân mặt hàng bảo quản
designated bank
ngân mặt hàng chỉ định
development bank
ngân mặt hàng vạc triển
discount bank
ngân mặt hàng tách khấu
discount bank debenture
trái phiếu của ngân hàng tách khấu
district bank
ngân mặt hàng quần thể vực
district bank
ngân mặt hàng địa phương
downstream bank
ngân mặt hàng hạ lưu
drawee bank
ngân mặt hàng nhận ăn năn phiếu
drawee bank
ngân mặt hàng nhận trả
drawee bank
ngân mặt hàng trả chi phí (hối phiếu)
drawee of a bank draft
ngân mặt hàng trả chi phí một ăn năn phiếu ngân hàng
drive-in bank
ngân mặt hàng nhập vùng lái
due bank
ngân mặt hàng thu nợ
e-bank
ngân mặt hàng năng lượng điện tử
eligible bank bill
phiếu khoán ngân hàng thích hợp thức
Euro bank
Ngân mặt hàng châu Âu
European Investment Bank
Ngân mặt hàng góp vốn đầu tư Châu Âu
exchange bank
ngân mặt hàng nước ngoài hối
exchange bank
ngân mặt hàng ăn năn đoái
expansion of bank lending
sự không ngừng mở rộng giải ngân cho vay của ngân hàng
export and import bank
ngân mặt hàng xuất nhập khẩu
Export-Import Bank (Eximbank)
ngân mặt hàng xuất-nhập khẩu
Export-Import Bank (ofWashington)
Ngân mặt hàng Xuất Nhập khẩu Washington
Export-import Bank (ofWashington)
Ngân mặt hàng Xuất Nhập khẩu Washington (của cơ quan chỉ đạo của chính phủ Mỹ)
failed bank
ngân mặt hàng phá huỷ sản
Federal financing Bank
Ngân mặt hàng Tài trợ Liên Bang
federal trang chủ loan bank
ngân mặt hàng giải ngân cho vay thế chấp vay vốn Liên bang
Federal Intermediate Credit Bank
ngân mặt hàng trung gian ngoan tín dụng thanh toán liên bang
Federal Land Bank
ngân mặt hàng ruộng khu đất liên bang
Federal Reserve Bank
ngân mặt hàng dự trữ liên bang
fine bank bill
hối phiếu ngân hàng hảo hạng
First National Bank of New York
Ngân mặt hàng Quốc gia Đệ nhất New York
First National City Bank
Ngân mặt hàng hướng dẫn thông Vạn quốc
First National City Bank
Ngân mặt hàng Hoa Kỳ
foreign bank
ngân mặt hàng nước ngoài
foreign bank bill
phiếu khoán ngân hàng nước ngoài
foreign exchange bank
ngân mặt hàng nước ngoài hối
foreign trade bank
ngân mặt hàng nước ngoài thương
French Agriculture Bank
Ngân mặt hàng Nông nghiệp Pháp
Fuji Bank
Ngân mặt hàng Phú Sĩ
full-service bank
ngân mặt hàng toàn nghiệp vụ
government bank
ngân mặt hàng Nhà nước
home bank
ngân mặt hàng nhập nước
Home loan bank System
hệ thống ngân hàng giải ngân cho vay mua sắm ngôi nhà liên bang
hypothec bank
ngân mặt hàng khuyến nghiệp
hypothec bank
ngân mặt hàng thế chấp
hypothec bank
ngân mặt hàng thế chấp vay vốn (bất động sản)
idea bank
ngân mặt hàng lý tưởng
Import-Export Bank
Ngân mặt hàng Xuất nhập khẩu
independent bank
ngân mặt hàng độc lập
industrial bank
ngân mặt hàng công nghiệp
information bank
ngân mặt hàng thông tin
Inter-American Development Bank
ngân mặt hàng trở nên tân tiến liên Mỹ
interest-bearing bank debenture
trái khoán ngân hàng với lãi
International Investment Bank
ngân mặt hàng góp vốn đầu tư quốc tế
International-American Development Bank
Ngân mặt hàng Phát triển Liên Châu Mỹ
intra-bank account
tài khoản liên ngân hàng
investment bank
ngân tiên phong hàng đầu tư
issue bank
ngân mặt hàng vạc hành
job bank
ngân mặt hàng việc thực hiện (chờ mời)
joint-stock bank
ngân mặt hàng cổ phần
joint-stock bank
ngân mặt hàng CP chung
joint-stock bank (J.S.B)
ngân mặt hàng kêu gọi vốn liếng vày cung cấp bệnh khoán
land bank
ngân mặt hàng nông nghiệp
land bank
ngân mặt hàng địa ốc
lead bank
ngân mặt hàng ngôi nhà trì
legal bank reserve
dự trữ pháp tấp tểnh của ngân hàng
lending bank
ngân mặt hàng tín dụng
lending bank
ngân mặt hàng cho tới vay
licensing bank
ngân mặt hàng thị thực
Lloyds Bank
Ngân mặt hàng Lloyds
loan bank
ngân mặt hàng tín dụng
loan bank
ngân mặt hàng cho tới vay
local bank
ngân mặt hàng địa phương
lodge money in the bank
gởi chi phí ở ngân hàng
London multinational bank
ngân mặt hàng Đa vương quốc Luân Đôn
long and medium term credit bank
ngân mặt hàng tín dụng thanh toán trung và lâu năm hạn
long-term credit bank
ngân mặt hàng tín dụng thanh toán lâu năm hạn
main bank
ngân mặt hàng chủ yếu, ngôi nhà yếu
management bank
ngân mặt hàng quản ngại lý
margin deposited with the bank
tiền ký quỹ gởi nhập ngân hàng
member bank
ngân mặt hàng trở thành viên
member bank
Ngân mặt hàng member (ở Hoa Kỳ)
merchant bank
ngân mặt hàng thương mại
midland Bank
ngân mặt hàng Miđlan
mobil bank
ngân mặt hàng lưu động
mobile bank
ngân mặt hàng lưu động
money center bank
ngân mặt hàng lớn
money center bank
ngân mặt hàng trung tâm chi phí tệ
Morris Plan Bank
Ngân mặt hàng Kế hoạch Morris
mortgage bank
ngân mặt hàng thế chấp
mortgage bank
ngân mặt hàng cầm đồ bất tỉnh sản
multinational bank
ngân mặt hàng nhiều quốc gia
multiple bank
ngân mặt hàng sale nhiều loại
multiple branch bank
ngân mặt hàng nhiều chi nhánh
mutual loan and savings bank
ngân mặt hàng tiết kiệm ngân sách và chi phí và giải ngân cho vay tương tự
mutual loans and savings bank
ngân mặt hàng tiết kiệm ngân sách và chi phí và giải ngân cho vay tương trợ
mutual savings bank
ngân mặt hàng tiết kiệm ngân sách và chi phí hỗ trợ
mutual savings bank
ngân mặt hàng tiết kiệm ngân sách và chi phí tương tế
national bank
ngân mặt hàng quốc gia
National Giro bank
ngân mặt hàng gửi chi phí quốc gia
National Giro bank
ngân mặt hàng giro quốc gia
National Savings Bank
ngân mặt hàng tiết kiệm ngân sách và chi phí quốc gia
negotiating bank
ngân mặt hàng tách khấu
Netherlands trading bank
Ngân mặt hàng Thương mại Hà Lan
non-bank financial institution
định chế tài chủ yếu phi ngân hàng
non-bank financial intermediares
các trung gian ngoan tài chủ yếu phi ngân hàng
non-bank financial intermediaries
các trung gian ngoan tài chủ yếu phi ngân hàng
non-bank financing item
hạng mục cung cấp vốn liếng phi ngân hàng
non-depositary bank
ngân mặt hàng không sở hữu và nhận chi phí gửi
non-member bank
ngân mặt hàng phi hội viên
nonbank bank
ngân mặt hàng phi ngân hàng
nonbank bank
tổ chức tương tự ngân hàng
Norges Bank
Ngân mặt hàng TW Nauy
notifying bank
thông báo của ngân hàng
offshore bank
ngân mặt hàng ở nước ngoài
opening bank
ngân mặt hàng hé (phát hành) thư tín dụng
order on a bank
hối phiếu ngân hàng
originating bank
ngân mặt hàng hé (thư tín dụng)
originating bank
ngân mặt hàng ngôi nhà lý (ngân mặt hàng hé thư tín dụng)
payable at the bank
có thể trả bên trên ngân hàng
paying bank
ngân mặt hàng trả tiền
popular bank
ngân mặt hàng địa bọn chúng (phục vụ cho tới đẳng cấp với thu nhập thấp)
post office savings bank
ngân mặt hàng tiết kiệm ngân sách và chi phí bưu chính
Post Office Savings Bank
ngân mặt hàng tiết kiệm ngân sách và chi phí của bưu điện
presenting bank
ngân mặt hàng giới thiệu
president of a bank
tổng giám đốc ngân hàng
prime bank
ngân mặt hàng rộng lớn mặt hàng đầu
private bank
ngân mặt hàng tư
private bank
ngân mặt hàng tư doanh
private bank
ngân mặt hàng tư nhân
private bank account
tài khoản của ngân hàng (của) tư nhân
private bank account
tài khoản ngân hàng (của) tư nhân
provincial bank
ngân mặt hàng địa phương
quantity of bank deposit
số lượng chi phí gửi ngân hàng
raid on the bank
sự rút chi phí một loạt (ở ngân hàng)
receiving bank
ngân mặt hàng ký thác
receiving bank
ngân mặt hàng nhận gửi
reference bank
ngân mặt hàng tham ô khảo
reform in the bank system
cải cơ hội khối hệ thống ngân hàng
regional bank
ngân mặt hàng địa phương
reimbursing bank
ngân mặt hàng thanh toán
reimbursing bank
ngân mặt hàng giao dịch thanh toán, ngân hàng trả trả
reimbursing bank
ngân mặt hàng trả trả
release of bank account
sự giải lan chi phí gởi ngân hàng
remitting bank
ngân mặt hàng nhờ thu
remitting bank
ngân mặt hàng chuyển
remitting bank
ngân mặt hàng gửi tiền
remitting bank
ngân mặt hàng gởi bệnh kể từ (thư tín dụng)
remitting bank
ngân mặt hàng gửi bệnh kể từ (thư tín dụng)
reserve bank
ngân mặt hàng dự trữ
Reserve Bank
ngân mặt hàng dự trữ (liên bang)
Reserve Bank of Australia
Ngân mặt hàng dự trữ Úc
Reserve Bank of Australia
Ngân mặt hàng Dự trữ Úc (ngân mặt hàng TW của Úc)
Reserve Bank of New Zealand
Ngân mặt hàng dự trữ tân Tây Lan
restriction of bank lending
hạn chế giải ngân cho vay (của ngân hàng)
retail bank
ngân mặt hàng mạng lưới
retail bank
ngân mặt hàng tồn khoản
rise in the bank rate
sự tăng nấc ưu tiên (chính thức) của ngân hàng
Royal Bank of Canada
Ngân mặt hàng tôn thất Ca-na-da
run on a bank
đổ xô cho tới ngân hàng
savings bank
ngân mặt hàng tiết kiệm
savings bank (savings-bank)
ngân mặt hàng tiết kiệm
savings bank (savings-bank)
ngân mặt hàng tiết kiệm ngân sách và chi phí, quỹ tiết kiệm
savings bank life insurance
bảo hiểm nhân lâu của ngân hàng tiết kiệm
Schweizerische National bank
Ngân mặt hàng Thụy Sĩ (ngân mặt hàng lớn số 1 của Thụy Sĩ)
Second World Bank
Ngân Hàng Thế Giới Thứ Hai
secondary bank
ngân mặt hàng loại cấp
selling bank
ngân mặt hàng mặt mũi bán
signatories of bank accounts
các viên chức phụ trách cứ ký thương hiệu thông tin tài khoản của ngân hàng
South African Reserve Bank
ngân mặt hàng Dự trữ Nam Phi (ngân mặt hàng TW của Nam Phi)
specialize bank
ngân mặt hàng chuyên nghiệp nghiệp
specialized foreign exchange bank
ngân mặt hàng nước ngoài ăn năn chuyên nghiệp nghiệp
state bank
ngân mặt hàng ngôi nhà nước
state bank
ngân mặt hàng non nước, (Mỹ) ngân hàng đái bang
state bank
ngân mặt hàng đái bang
state bank
ngân mặt hàng bang
state bank deposit book
sổ gởi chi phí ở ngân hàng ngôi nhà nước
State Bank of Vietnam
Ngân mặt hàng Nhà nước Việt Nam
state owned bank
ngân mặt hàng quốc doanh
state reserve bank
ngân mặt hàng dự trữ ngôi nhà nước
stock savings bank
ngân mặt hàng tiết kiệm ngân sách và chi phí dự trữ
super national central bank
ngân mặt hàng TW siêu quốc gia
super-regional bank
ngân mặt hàng siêu địa phương
Swiss Bank Corporation
Công ty Ngân mặt hàng Thụy Sĩ
Swiss Bank Corporation
tập đoàn Ngân mặt hàng Thuỵ Sĩ
syndicate bank
tập đoàn ngân hàng
tax on bank note issue
thuế tạo ra chi phí giấy má ngân hàng
trading bank
ngân mặt hàng thương mại
troubled bank
ngân mặt hàng đang được bắt gặp khó khăn khăn
trust bank
ngân mặt hàng thác quản
trust bank
ngân mặt hàng tín thác
trustee bank
ngân mặt hàng tín thác
trustee bank
ngân mặt hàng ủy thác
trustee saving bank
ngân mặt hàng tiết kiệm ngân sách và chi phí tín thác
trustee savings bank
ngân mặt hàng tiết kiệm ngân sách và chi phí tín thác
trustee savings bank
ngân mặt hàng ủy thác tiết kiệm
uniform bank performance report
báo cáo thông nhất trình diễn vươn lên là ngân hàng
Union Bank of Switzerland
Ngân mặt hàng Liên thích hợp Thuỵ Sĩ
unit bank
ngân mặt hàng đơn nhất
unit bank
ngân mặt hàng đơn nhất (không với chi nhánh)
united international Bank
ngân mặt hàng liên hợp quốc tế
universal bank
ngân mặt hàng toàn năng
universal bank
ngân mặt hàng nhiều năng
Viet Nam Bank for the Poor
Ngân mặt hàng (Việt nam) đáp ứng người nghèo
Viet Nam State Bank
Ngân mặt hàng non nước Việt nam
wholesale bank
ngân mặt hàng sale sỉ
wildcat bank
ngân mặt hàng mèo rừng
wildcat bank
ngân mặt hàng không đúng định
World Bank
Ngân mặt hàng Thế giới
World Bank (the...)
ngân mặt hàng thế giới
world bank group
tập đoàn ngân hàng thế giới
nhà ngân hàng
tiền gửi ở ngân hàng
active bank account
tài khoản còn chi phí gửi ở ngân hàng

Địa chất

sân mồm giếng nhỏ, mồm giếng, tầng, bậc

Các kể từ liên quan

Từ đồng nghĩa

noun
coffer , countinghouse , credit union , depository , exchequer , fund , hoard , investment firm , repository , reserve , reservoir , safe , savings , stock , stockpile , store , storehouse , thrift , treasury , trust company , vault , beach , cay , cliff , coast , edge , embankment , lakefront , lakeshore , lakeside , ledge , levee , oceanfront , reef , riverfront , riverside , seabank , seaboard , seafront , shore , strand , streamside , waterfront , array , dashboard , group , line , rank , row , sequence , series , succession , agglomeration , cumulus , drift , hill , mass , mess , mound , mountain , pile , shock , stack , tumble
verb
amass , deposit , heap , hill , hoard , invest , lắc aside , lắc away , mass , mound , pile , put by , salt away , save , sock away , speculate , squirrel , stash , bend , camber , cant , incline , pitch , slant , slope , drift , lump , stack , acclivity , anthill , banco , cất cánh , bench , brew , brink , coast , dike , dune , edge , elevation , embank , embankment , fence , heap up , levee , margin , pile up , platform , ramp , ridge , rive , river , row , sand , shallow , shelf , shore , stage , strand , tier

Từ trái khoáy nghĩa