Bài Tập Trắc Nghiệm Chương Halogen Có Đáp Án, Trắc Nghiệm Hóa 10 Chương V: Nhóm Halogen (P1)


Chương Halogen phần trắc nghiệm và phương pháp giải và chuỗi câu hỏi luyện tập chương 5, 10 mang tên Halogen. Trong chương này các em sẽ được tìm hiểu sâu hơn về các bài toán đã nhận biết từ lớp 8, lớp 9, từ đó phát triển tính chất vật lý và hóa học, vận dụng chương này để giải một bài toán không khó. sự hiểu biết và sự tập trung.

Bạn đang xem: Bài Tập Trắc Nghiệm Chương Halogen Có Đáp Án, Trắc Nghiệm Hóa 10 Chương V: Nhóm Halogen (P1)

Bạn đang xem: Game trắc nghiệm Chương Halogen có đáp án

TẢI PDF

*
*
*
*
*

Chương Halogen phần trắc nghiệm và phương pháp giải

Câu 1. Trong phương trình hóa học, các halogen:

A. Nó tự động hiển thị các mức giảm.

B. Chúng chỉ thể hiện tính oxi hóa.

C. không thể hiện tính oxi hóa.

D. thể hiện tính oxi hóa và tính khử.

Câu 2. Chọn câu đúng:

A. Phi kim chỉ tồn tại ở hai trạng thái rắn và khí.

B. Phi kim chứa kim loại sáng bóng.

C. Phi kim dẫn nhiệt và dẫn điện kém.

D. Phi kim dẫn điện tốt.

Câu 3. Các halogen nào có tính khử mạnh nhất?

A. Anh

BI

C.Cl

DF

Câu 4. Sục khí clo vào dung dịch chứa NaBr và NaI đến PƯ được 1,17g NaCl. Số chấm hỗn hợp

NaBr và NaI trong dd thứ nhất (trong các sgk dưới đây) là chất gì?

A. 0,02 mol.

B. 0,01 mol.

C. 0,03 mol.

D. Tất cả đều sai.

Câu 5. Khi so sánh ưu nhược điểm về khả năng phản ứng hoá học của phi kim, người ta thường xét khả năng P:

A. Đó là hiđro và các kim loại.

B. Đó là không khí.

C. Đó là dd muối

D. Có tính kiềm.

Câu 6. Hiđroxit cao nhất của nguyên tố R có dạng HRO4. R cho hợp chất khí là hiđro chứa 2,74%

hydro là khối lượng. R là chất nào sau đây?

A. Phốt pho

B. Clo

C.Brơm

D. iot.

Câu 7. Nước clo có tính tẩy màu vì:

A. Clo phản ứng với nước tạo thành axit clohiđric có tính tẩy màu. Clo hấp thụ màu.C. Clo phản ứng với nước tạo thành axit HClO có tính tẩy màu.D. Tốt.

*
*
*
*
*

Câu 21. Đốt cháy 2 lít khí H2 sinh ra 3 lít Cl2. Độ bền của PU là 90%. Thể tích của hỗn hợp như sau:

A. 4,5 lít

B. 4 lít

Xem thêm: hence là gì

C. 5 lít

D. Các hậu quả khác.

Câu 35. Có 6 bình không dán nhãn, mỗi bình chứa một trong các chất sau: Na2SO4, H2SO4, HCl, NaCl, BaNO3, ,

Ba(OH)2. Để phân biệt dd trên nếu chỉ thêm một trong các phần mở rộng này:

A. Quỳ tím

B. Phenolphtalein

C. dd AgNO3

D. Các đáp án A, B, C đều đúng.

Câu 36. Phân tích hai mẫu NaCl thì thấy Cl trong hai mẫu là khác nhau. Điều nào sau đây là thích hợp nhất?

A. Hai đơn vị thử nghiệm này có nguồn gốc khác nhau.

B. Một trong hai điều không hoàn hảo.

C. Hai mẫu có đồng vị clo khác nhau.

D. Có hai loài khác nhau nhưng có cùng công thức phân tử.

Câu 37. Hoà tan 10g hỗn hợp hai muối cacbonat của các kim loại hoá trị II và III bằng dung dịch HCl ta được ddA.

và 0,672 lít khí thoát ra ở đktc. Khi cô cạn dd A thì khối lượng muối khan thu được là:

A. 10,33 gam

B. 9,33 gam

C. 11,33 gam

D. 12,33 gam.

Câu 38. Oxit X của iot P với cacbon đơn chức là oxit như sau: X + 5CO —-> I2 + 5CO2. Oxit nào giống nhất?

công thức phân tử của X.

A.I2O5

B.I2O3

C.I4O5

D.I3O5.

Câu 39. Chỉ ra câu viết sai trong các câu sau. flo là:

A. Phi kim hoạt động mạnh nhất

B. Là chất oxi hóa rất mạnh

C. Một vật rất ổn định

D. Điện áp cao

Câu 40. Trong phương trình các halogen chỉ thể hiện

A. Tính oxi hóa.

B. Dỡ hàng

C. Tính oxi hóa, tính khử

D. Thay đổi số oxi.

Xem thêm: Song Tử Nữ Song Tử hợp với cung nào nhất trong 12 cung hoàng đạo?

Đáp án câu hỏi về halogen

1 D 11 A 21 C 31 C 41 A 2 C 12 D 22 2-1-4-3 32 A 42 C 3 B 13 D 23 A 33 B 43 D 4 A 14 A 24 C 34 C 44 B 5 A 15 D 25 D 35 A 45 D 6 B 16 A 26 B 36 C 46 B 7 C 17 B 27 A 37 A 47 B 8 C 18 A 28 A 38 A 9 B 19 D 29 A 39 C 10 D 20 A 30 B 40 C

Cảm ơn đã xem và tải về phản ứng và giải pháp trắc nghiệm chương halogen, Các công cụ này sẽ giúp học sinh nâng cao kỹ năng làm bài, đồng thời kiểm tra khả năng tư duy, hiểu biết của mình, từ đó áp dụng vào các bài tập thử thách, có độ tương phản cao.

Xem thêm: basket là gì