Bài Tập Toán Nâng Cao Lớp 5 Có Đáp An, Bộ 4 Đề Toán Nâng Cao Lớp 5 Cuối Kì 2 Năm 2021


[embed]https://www.youtube.com/watch?v=KLtWskDjUC0[/embed]

Timgiasuhanoi.com gửi đến các em Đề toán nâng cao lớp 5 có đáp án chi tiết. Giúp học sinh thành công trong chương trình Toán cao cấp.

Bạn đang xem: toán nâng cao lớp 5 có đáp án

Bạn đang xem: Bài Tập Toán Nâng Cao Lớp 5 Có Đáp An, Bộ 4 Đề Toán Nâng Cao Lớp 5 Cuối Kì 2 Năm 2021

Bài 1: Có 87 lít xăng đựng trong hai thùng. Nếu đổ 10 lít dầu từ thùng I sang thùng II thì thùng II sẽ nhiều hơn thùng I 3 lít. Hỏi ban đầu mỗi thùng chứa bao nhiêu lít dầu?

Trả lời:

Nếu đổ 10 lít xăng từ thùng I sang thùng II thì số xăng ở cả hai thùng vẫn là 87 lít.

Sau đây là hình ảnh lượng nhiên liệu trong mỗi bình sau khi đổ đầy:

*
*
*

Tuổi con hiện nay là:

(46 - 26 ) : 2 = 10 (năm)

Tuổi chị hiện nay là:

10 + 26 = 36 (năm)

Trả lời :

Con: 10 tuổi;

Mẹ: 36 tuổi.

Xem thêm: get out là gì

bài 3: Tổng của hai số lẻ là 84. Tìm hai số, biết giữa chúng có 7 số chẵn liên tiếp.

Trả lời : 35; 49

Bài 4: Tổng của hai số là 536. Tìm hai số đó, biết rằng số bé hơn có hai chữ số, nếu viết thêm 4 chữ số vào bên trái số bé thì được số lớn hơn.

Đáp số: 68; 468.

Bài 5: Cho một số có hai chữ số, tổng của hai chữ số đó là 15. Tìm số đó, biết rằng nếu đổi các chữ số của số đã cho thì số đó tăng thêm 27 đơn vị.

Trả lời : 69.

Bài 6: Tìm một số biết rằng lấy số đó trừ đi 3, rồi nhân với 5 và cộng với 7 được 13.

Xem thêm: Giáo dục: Đáp án môn Toán 2018, Đáp án và Đề thi THPT Quốc gia môn Toán 2018

Trả lời : 21

Xem thêm: snail là gì

Bài 7: Tổng của 2 số là 25. Hiệu của 2 số là 8. Tìm 2 số đó.

Trả lời: 29, 21

bài 8: Trong 5 giờ có ba người chặt được ruộng mía.