Bài Tập Nhận Biết Chất Vô Cơ Có Đáp Án, Hướng Dẫn Phân Biệt Các Hợp Chất Vô Cơ

Nhóm 1

nhóm 2

Nhóm 2 – Truyền đạt thông tin

Lớp 2 – Chân trời sáng tạo

Nhóm 2 – Diều

Người giới thiệu

nhóm 3

sách giáo khoa

Người giới thiệu

Giá VNEN

nhóm 4

sách giáo khoa

Sổ tay/Hướng dẫn sử dụng

kỳ thi

Nhóm 5

sách giáo khoa

Sổ tay/Hướng dẫn sử dụng

kỳ thi

nhóm 6

Bảng 6 – Trao đổi thông tin

Lớp 6 – Chân trời sáng tạo

Nhóm 6 – Diều

Sổ tay/Hướng dẫn sử dụng

kỳ thi

Chủ đề & Câu hỏi

Nhóm 7

sách giáo khoa

Sổ tay/Hướng dẫn sử dụng

kỳ thi

Chủ đề & Câu hỏi

nhóm 8

sách giáo khoa

Sổ tay/Hướng dẫn sử dụng

kỳ thi

Chủ đề & Câu hỏi

lớp 9

sách giáo khoa

Sổ tay/Hướng dẫn sử dụng

kỳ thi

Chủ đề & Câu hỏi

Nhóm 10

sách giáo khoa

Sổ tay/Hướng dẫn sử dụng

kỳ thi

Chủ đề & Câu hỏi

Nhóm 11

sách giáo khoa

Sổ tay/Hướng dẫn sử dụng

kỳ thi

Chủ đề & Câu hỏi

Nhóm 12

sách giáo khoa

Sổ tay/Hướng dẫn sử dụng

kỳ thi

Chủ đề & Câu hỏi

ngôn ngữ tiếng anh

lập trình Java

Sự phát triển của Internet

Lập trình C, C++, Python

Họ đánh cá

*

Các dạng bài tập Hóa học lớp 9 Chương 1: Các loại hợp chất không bền Chương 2: Kim loại Chương 3: Phi kim. Khái quát về bảng tuần hoàn các nguyên tố hóa học Chương 4: Hiđrocacbon. Oils Chương 5: Dẫn xuất của Hydrocacbon. polyme

Bài tập Nhận biết, phân biệt các chất vô cơ và dung dịch

Bài tập nhận biết, phân biệt chất có đáp án môn Hóa học lớp 9 có đáp án chi tiết, hình thức trắc nghiệm tự luận đa dạng ở nhiều cấp độ giúp các bạn học sinh biết cách giải các dạng bài. trong đề thi Hóa học 9.

Các bạn có thể xem: Bài tập nhận biết đồ vật có đáp án

HOẠT ĐỘNG TÌM HIỂU, CHIA SẺ HOẠT ĐỘNG LỚP 9

TÔI – GIÁO DỤC VÀ KỸ THUẬT HỮU ÍCH

– Để nhận biết, phân biệt các hợp chất vô cơ học sinh phải biết các dấu hiệu nhận biết hợp chất đó (màu sắc, độ tan…), thành phần hóa học của nó.

– Hệ thống thuốc được chọn công nhận là hệ thống đơn giản, có dấu hiệu rõ ràng.

– Tất cả các chất được chọn dùng để nhận biết, phân biệt các thuốc theo yêu cầu của bài toán, đều được coi là thuốc thử.

– Dưới đây là bảng dấu hiệu nhận biết một số chất vô cơ thường gặp:

NGƯỜI KHÁC PHƯƠNG PHÁP NHẬN BIẾT THUỐC

Thuốc

Thuốc thử

Sự kiện

Phương trình hiển thị

– Đó là axit

– Dd bazơ (kiềm)

quỳ tím

– Dd oxit làm quỳ tím hóa đỏ.

– Dd bazơ làm xanh quỳ tím.

Muối sunfat hoặc H2SO4

-BaCl2

-Ba(OH)2

Nó tạo ra một loại khí màu trắng không hòa tan trong axit mạnh

H2SO4 + BaCl2 →BaSO4+ 2HCl

Na2SO4 + Ba(OH)2 → BaSO4+ 2NaOH

Thêm muối sulfite.

-BaCl2

– Axit

– Tạo không khí sạch.

– Tạo ra khí không màu, không mùi.

Na2SO3 + BaCl2 → BaSO3+ 2NaCl

Na2SO3 + 2HCl → BaCl2 + SO2 + H2O

Dd muối cacbonat

– Axit

-BaCl2

– Sinh ra khí không màu.

-Làm mưa trắng.

CaCO3 +2HCl → CaCl2 + CO2 + H2O

Na2CO3 + BaCl2 → BaCO3 + 2NaCl

Dd muối photphat

AgNO3

– Làm mưa vàng

Na3PO4+ 3AgNO3 → Ag3PO4↓ + 3NaNO3

Dd muối clorua hoặc HCl

AgNO3

Việc tạo ra không khí sạch

HCl + AgNO3 → AgCl↓ + HNO3

NaCl + AgNO3 → AgCl↓ + NaNO3

Dd là khoáng vật sunfua

Pb(NO3)2

Tạo khí đen.

Na2S + Pb(NO3)2 → PbS↓ + 2NaNO3

Dd muối sắt(II)

Dung dịch kiềm (NaOH; KOH…)

Chúng tạo ra một loại khí màu đỏ tươi, chuyển sang màu tím trong khí quyển.

FeCl2 + 2NaOH → Fe(OH)2↓ + 2NaCl

4Fe(OH)2 + O2 + 2H2O →4Fe(OH)3

muối sắt(III)

Tạo ra khí màu tím đỏ

FeCl3 + 3NaOH →Fe(OH)3 + 3NaCl

Dd muối magie

Việc tạo ra không khí sạch

MgCl2 + 2NaOH → Mg(OH)2 + 2NaCl

Dd muối đồng

Tạo bầu trời xanh

Cu(NO3)2 + 2NaOH →Cu(OH)2 + 2NaNO3

Dd muối nhôm

Nó tạo thành kết tủa trắng, hòa tan trong lượng dư kiềm

AlCl3 + 3NaOH →Al(OH)3 + 3NaCl

Al(OH)3 + NaOH (lượng) →NaAlO2 + 2H2O

XÁC ĐỊNH KHÍ

KHÍ GA

THUỐC THÍ NGHIỆM

HIỆN TƯỢNG

phương trình HÓA HỌC

Đầu tiên.

SO2

– và Br2

– dd KMnO4

Mất màu nâu đỏ

– Mất màu tím

SO2 + Br2 + 2H2O → 2HBr + H2SO4

5SO2 + 2KMnO4 + 2H2O → 2MnSO4 + K2SO4 + 2H2SO4 .

2.

H2S

Pb(NO3)2

-Để(NO3)2

– và Br2

– dd KMnO4

đen

– đen

– Mất màu đỏ

– Mất màu tím

H2S + Pb(NO3)2 → PbS↓ + 2HNO3

H2S + Cu(NO3)2 → CuS↓ + 2HNO3

H2S + 4Br2 + 4H2O → 8HBr + H2SO4

5H2S + 2KMnO4 + 3H2SO4 → 5S + 2MnSO4 + K2SO4 + 8H2O

3.

CO2

nước cốt chanh còn lại

– Ba(OH)2 tăng

trắng

CO2 + Ca(OH)2 → CaCO3↓ + H2O

CO2 + Ba(OH)2 → BaCO3↓ + H2O

4.

NH3

Quỳ tím sáng

– Nồng độ axit HCl

Màu xanh lá

– Khói trắng

NH3(k) + HCl(k) → NH4Cl(r)

5.

HCl

– Quỳ tím ẩm

– Đó là AgNO3

– Có màu đỏ

– trắng

AgNO3 + HCl → AgCl + HNO3

6.

khí CO

CuO, cấp cao

CuO có màu đỏ đen, khí bay ra dd Ca(OH)2 vẩn đục

CuO(đen) + CO Cu(đỏ) + CO2

CO2 + Ca(OH)2 → CaCO3↓ + H2O

7.

Cl2

– Quỳ tím ẩm

– dd KI, hồ tinh bột.

– Quỳ ướt chuyển sang màu đỏ rồi mất màu

– Hồ tinh bột xanh

Cl2 + H2O⇄ HCl + HClO

Lúc đầu quỳ có màu đỏ, sau đó nhanh chóng mất màu do HClO có tính tẩy màu.

-Cl2 + 2KI → 2KCl + I2

I2 được thiết kế là hồ khô trong xanh.

số 8.

H2

CuO, cấp cao

CuO đen → đỏ

CuO(đen) + H2 Cu(đỏ) + H2O

9.

O2

Đầu đốt vẫn đỏ

Một đống lửa đang cháy

*

mười.

O2

dd KI + hồ tinh bột

Hồ Tinh Bột Xanh

O3 + 2KI + H2O → I2 + O2 + 2KOH

I2 được thiết kế là hồ khô trong xanh.

– Bài tập nhận biết, phân biệt đồ vật thường gồm:

Phần 1: Đánh số thứ tự vào từng lọ không đánh số, lấy từ mỗi lọ một ít cho vào ống nghiệm đã đánh số. (Lấy mẫu thử ra – bước này thường để ngoài không khí).

Bước 2: Chọn thuốc thử thích hợp theo yêu cầu của nhiệm vụ (thuốc thử chọn lọc, hạn chế hoặc không sử dụng).

Bước 3: Cho thuốc thử vào các ống nghiệm, ghi lại các phản ứng và tìm các dữ kiện mà bạn có thể nhận biết và phân biệt các hóa chất.

Bước 4: Viết các phương trình hóa học minh họa.

Hãy cẩn thận: Điều quan trọng là phải tạo sự khác biệt để biếtđể phân biệt đồ đạc.

– Để phân biệt được vật A, B, C, D cần xác định được vật A, B, C, các vật còn lại đều là D

– Muốn nhận ra A, B, C, D thì phải nhận biết tất cả, không bỏ sót một thứ gì. Bởi vì một cái gì đó đã không được thử nghiệm, không thể biết nó là gì.

II – MỘT SỐ ví dụ minh họa

Ví dụ 1: Có Tấm 4 với bốn chất lỏng: H2SO4, HCl, HNO3, nước cất với các ký tự hiếm. Bằng cách y học để phân biệt chúng.

Khuyên nhủ:

– Đánh số thứ tự từng chai không dán nhãn. Phân phối một lượng nhỏ từ mỗi lọ vào một ống đo được đánh số.

– Cho quỳ tím vào từng mẫu thử, nếu thử không đổi màu quỳ tím và H2O.

– Dùng thuốc thử Ba(NO3)2 nhỏ vào 3 mẫu còn lại, mẫu xuất hiện khí trắng là H2SO4.

Phương trình: Ba(NO3)2 + H2SO4 → BaSO4↓ + 2HNO3

– Dùng thuốc thử AgNO3 để hòa tan hai mẫu còn lại. Thử nghiệm nào cho thấy một làn sóng trắng với HCl.

PTHH: HCl + AgNO3 → AgCl↓ +HNO3

– Cặn thí nghiệm chứa HNO3.

Ví dụ 2: Có 4 lọ hóa chất mất nhãn đựng các dung dịch sau: HCl, Ba(OH)2, Na2SO4, BaCl2. Chỉ dùng quỳ tím, hãy phân biệt giữa các phương pháp.

Khuyên nhủ:

– Đánh số thứ tự từng chai không dán nhãn. Phân phối một lượng nhỏ từ mỗi lọ vào một ống đo được đánh số.

Thêm một mẩu giấy quỳ đỏ vào mỗi thử nghiệm:

+ Quỳ tím chuyển sang màu xanh → Ba(OH)2;

+ quỳ tím → HCl;

+ Quỳ xanh không đổi màu → Na2SO4; BaCl2 (nhóm I)

– Phân biệt nhóm I: Dùng Ba(OH)2 vừa nhận biết ở trên.

+ Xuất hiện kết tủa trắng → Na2SO4;

PTHH: Ba(OH)2 + Na2SO4 → BaSO4↓ + 2NaOH;

+ Không có gì ngạc nhiên: BaCl2.

Ví dụ 3: Không dùng thêm hoá chất nào khác Nhận biết 3 lọ mất nhãn đựng các dung dịch sau: HCl, K2CO3 và Ba(NO3)2

Khuyên nhủ:

– Đánh số thứ tự từng lọ không dùng bút đánh dấu, lấy từ mỗi lọ một ít cho vào ống nghiệm đã đánh số thứ tự.

– Để các mẫu thử tương thích, kết quả được trình bày trong bảng sau:

HCl

K2CO3

Ba(NO3)2

HCl

CO2

K2CO3

CO2

BaCO3↓

Ba(NO3)2

BaCO3↓

Từ bảng chúng ta thấy:

– Kết quả thí nghiệm được trộn lẫn với hai mẫu khác để cho oxi và dung dịch HCl.

– Mẫu nào thử với 2 mẫu còn lại thấy giống khí, khí đó là K2CO3.

Xem thêm: 64 Đề thi mới nhất 2019, Kỳ thi thpt quốc gia 2019: Đề thi thử cơ sở

– Mẫu thử nào trùng với 2 mẫu còn lại là có sóng Ba(NO3)2.

Tham Khảo Thêm:  Top 4 Bài Cảm Nhận Bài Thơ Tây Tiến Hay Chọn Lọc, Cảm Nhận Về Bài Thơ Tây Tiến 2023

Related Posts

Hướng Dẫn Cách Lấy Lại Mật Khẩu Vietcombank Dễ Dàng

Việc quên mật khẩu không còn quá xa lạ với nhiều khách hàng và nó sẽ ảnh hưởng đến việc không thể thực hiện các giao dịch…

FIFA là gì? Lịch sử ra đời và vai trò của tổ chức bóng đá FIFA

Tổ chức bóng đá FIFA là gì? Lịch sử hình thành của liên đoàn bóng đá thế giới như thế nào? Vai trò chính của FIFA là gì?…

ăn gì để vết khâu tầng sinh môn mau lành

Nguyên nhân chính của rách tầng sinh môn là do sinh nở. Để vết khâu nhanh lành, bạn cần bổ sung nhiều dinh dưỡng. Vậy bạn đã…

trang trí quạt giấy lớp 8 đơn giản dễ vẽ

Quạt giấy là vật dụng quen thuộc với người dân Việt Nam. Từ xa xưa, con người đã biết dùng mo cau làm quạt. Dần dần, xã…

bản khai lý lịch dùng cho công tác bảo vệ chính trị nội bộ

&nbsp Sơ yếu lý lịch bảo vệ chính trị nội bộ ĐẢNG ĐẢNG HỌC BỔNG &nbsp CÁC TRƯỜNG ĐẠI HỌC, CAO ĐẲNG HÀ NỘI &nbsp ĐẢNG ĐẠI…

đề kiểm tra tiếng anh lớp 3 hoc ki 2 chương trình mới

Bạn đang xem bài viết ✅ Bộ đề thi học kì 2 môn Tiếng Anh lớp 3 năm 2022 – 2023 sách i-Learn Smart Start 2, Đề…

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *