bài kiểm tra cuối khóa module 2 môn đạo đức

Đáp án bồi dưỡng module 2 môn Đạo đức bao gồm đáp án 20 câu hỏi trắc nghiệm về Đạo đức trong Module 2GET 2018 chương trình bồi dưỡng phát triển năng lực nghề nghiệp, đáp ứng chuẩn nghề nghiệp giáo viên và đáp ứng Chương trình GDTX mới, giúp giáo viên nhanh chóng hoàn thành khảo sát cuối khóa của khóa bồi dưỡng Mô-đun 2 của họ.

Bạn đang xem: bài kiểm tra cuối khóa module 2 môn đạo đức

 1. Nêu những năng lực được hình thành và phát triển trong môn Đạo đức?
 2. Khả năng điều chỉnh hành vi, khả năng phát triển bản thân, khả năng học hỏi và tham gia
  các hoạt động kinh tế, xã hội.
 3. Năng lực học tập và tham gia các hoạt động kinh tế - xã hội trong môn Đạo đức bao gồm những năng lực cụ thể nào?
 4. Cả hai ở trên.
 5. Định hướng PPDH trong Chương trình giáo dục phổ thông tổng thể liên quan đến những yếu tố nào?
 6. Vai trò của giáo viên, vai trò của học sinh, các dạng hoạt động của học sinh, các hình thức hoạt động học tập.
 7. Việc tự học Đạo đức của học sinh được thể hiện qua những giai đoạn và bước nào?
 8. Lập kế hoạch hoạt động, điều hành hoạt động, kiểm tra việc thực hiện hoạt động,
  đánh giá quá trình tham gia và thực hiện hoạt động.
 9. Quá trình dạy học Đạo đức được tổ chức thông qua những hoạt động nào?
 10. Khởi động, hình thành kiến ​​thức, luyện tập, vận dụng, mở rộng.
 11. Việc phát triển tư duy của học sinh trong môn Đạo đức đòi hỏi giáo viên phải thực hiện những yêu cầu gì?
 12. Cả hai ở trên.
 13. Phương pháp tổ chức trò chơi trong môn Đạo đức có thể tổ chức cho hoạt động gì?
 14. Cả hai ở trên.
 15. Phương pháp điều tra trong dạy học Đạo đức giúp học sinh nhận diện những vấn đề gì?
 16. Cả ba điều trên.
 17. Đặc điểm của phương pháp rèn luyện trong môn Đạo đức là giúp học sinh hình thành những kết quả gì?
 18. Hành vi
 19. Các đặc điểm của phương pháp dự án trong Đạo đức là gì?
 20. Định hướng thực tiễn, ý nghĩa thực tiễn xã hội, tính phức tạp, định hướng sản phẩm.
 21. Khi xác định mục tiêu của bài dạy đạo đức giáo viên cần căn cứ vào những yếu tố cơ bản nào?
 22. Cả 4 ý trên
 23. Để lựa chọn, xây dựng nội dung bài học theo định hướng phát triển năng lực học sinh tiểu học trong quá trình thiết kế bài dạy đạo đức, giáo viên cần căn cứ vào những yếu tố nào?
 24. Nội dung, yêu cầu của chương trình Đạo đức, mục tiêu của bài học đề xuất,
  hoàn cảnh sống, thực tiễn địa phương, khả năng, hứng thú của học sinh, tỉnh hòa nhập của
  Nội dung môn học có liên quan đến các môn học khác.
 25. Khi thiết kế hoạt động dã ngoại cho bài Đạo đức, giáo viên cần quan tâm đến những yếu tố nào?
 26. Mục tiêu, nội dung, phương pháp, quy mô học sinh tham gia, thời gian học tập trên thực địa, phương tiện, phối hợp với các lực lượng giáo dục, đánh giá hoạt động.
 27. Cấu trúc của một giáo án đạo đức theo định hướng phát triển năng lực bao gồm những yếu tố nào?
 28. Cả 3 ý trên
 29. Mục tiêu của bài học đạo đức là gì?
 30. Kiến thức, thái độ, kỹ năng, hành vi và những biểu hiện phẩm chất, năng lực cần hình thành
  và phát triển học sinh thông qua các bài học.
 31. Mỗi bài đạo đức có thể tổ chức thông qua những hoạt động nào?
 32. Phát động, hình thành kiến ​​thức, luyện tập, vận dụng, mở rộng.
 33. Các yếu tố trong cấu trúc của một hoạt động trong một giáo án đạo đức là gì?
 34. Tên hoạt động, mục tiêu của hoạt động, các bước tiến hành hoạt động.
 35. Mục đích của kiểm tra, đánh giá học sinh trong dạy học Đạo đức là gì?
 36. Cả ba điều trên.
 37. Ai tham gia kiểm tra, đánh giá trong dạy học Đạo đức?
 38. Cả hai ở trên.
 39. Trong dạy học Đạo đức, có những phương pháp kiểm tra, đánh giá nào?
 40. Hỏi đáp, đối thoại, tự đánh giá, đánh giá đồng đẳng, quan sát, tự luận trắc nghiệm, trắc nghiệm
  kinh nghiệm khách quan.

Xem thêm: Tips buộc dây giày AF1 “chất lừ” nhất cho tín đồ yêu giày