Bài 2: Thiết kế giao diện Visual Basic – Phần 1 – Lập trình Visual BasicLập trình Visual Basic
Hướng dẫn thiết kế giao diện trên Visual Basic
Video hướng dẫn các bạn cách thiết kế mẫu form trên Visual Basic

Phần mềm liên quan
– Visual Basic 6.0 :
– font tiếng việt (paste vào đường dẫn C:WindowsFonts)

Video liên quan đến bài học:
– Bài 1: Thiết kế CSDL Access

– Bài 2: Thiết kế giao diện Visual Basic (Phần 1)

– Bài 2: Thiết kế giao diện Visual Basic (Phần 2)

– Bài 2: Thiết kế giao diện Visual Basic (Phần 3)

– Bài 3: Kết nối Access với Visual Basic

– Bài 4: Load dữ liệu bảng lên Visual Basic (Phần 1)

– Bài 4: Load dữ liệu bảng lên Visual Basic (Phần 2)

– Bài 5: Viết code các nút chức năng Add – Update – Delete (Phần 1)

– Bài 5: Viết code các nút chức năng Add – Update – Delete (Phần 2)

– Bài 5: Viết code các nút chức năng Add – Update – Delete (Phần 3)

– Bài 6 : Viết code form tìm kiếm (Kết thúc)

Nguồn:https://zaia.vn/