assumption là gì

/ə'sʌmpʃn//

Thông dụng

Danh từ

Sự đem, sự đem, sự lấy (cái vẻ, đặc thù...)
Sự thực hiện rời khỏi vẻ, sự fake bộ
Sự ca tụng (là đúng), sự nhận định rằng (là đúng), sự quá nhận
Sự tóm lấy, sự lúc lắc lấy
Sự đảm đương, sự gánh vác, sự nhận vô mình
Tính tự cao, tính kiêu ngạo, tính ngạo mạn
nhận định
(tôn giáo) lễ thăng thiên của Đức u đồng trinh

Toán & tin yêu

Nghĩa thường xuyên ngành

giả thuyết
default assumption
giả thuyết đem định

Xây dựng

Nghĩa thường xuyên ngành

sự fake thiết

Kỹ thuật công cộng

Nghĩa thường xuyên ngành

điều fake định
dữ kiện
giả định
assumption diagram
biểu đồ dùng fake định
assumption formula
công thức fake định
giả thiết
basic assumption
giả thiết cơ bản
calculation assumption
giả thiết tính toán
design assumption
giả thiết tính toán
plane section assumption
giả thiết thiết diện phẳng
sự fake định

Kinh tế

Nghĩa thường xuyên ngành

nhận nợ thay
giả định

Nguồn không giống

  • assumption : Corporateinformation

Các kể từ liên quan

Từ đồng nghĩa

noun
acceptance , accepting , assuming , belief , conjecture , expectation , fancy , guess , hunch , hypothesis , inference , posit , postulate , postulation , premise , presumption , presupposition , shot * , shot in the dark * , sneaking suspicion , stab , supposal , supposition , surmise , suspicion , theorization , theory , acquisition , adoption , appropriation , arrogation , embracing , grab , seizure , shouldering , takeover , taking , taking on , taking up , undertaking , usurpation , brass * , chutzpah * , cockiness , conceit , imperiousness , insolence , nerve , pride , sass * , self-importance , preemption , thesis , audaciousness , audacity , boldness , brashness , brazenness , cheek , cheekiness , chutzpah , discourtesy , disrespect , effrontery , face , familiarity , forwardness , gall , impertinence , impudency , incivility , nerviness , overconfidence , pertness , presumptuousness , pushiness , rudeness , sassiness , sauciness

Từ trái khoáy nghĩa