assume là gì

/ə'sju:m/

Thông dụng

Ngoại động từ

Mang, khoác, đem, lấy (cái vẻ, đặc điểm...)
his illness assumes a very grave character
bệnh của anh ấy tớ dường như nặng
to assume the name of
mang thương hiệu là, lấy thương hiệu là
Làm đi ra vẻ, fake bộ
to assume a look of innocence
làm đi ra vẻ ngây thơ
to assume airs
lên mặt mũi, lên râu, thực hiện đi ra vẻ tớ đây
Cho rằng (là đúng); fake sử (là đúng)
Let's assume that this is true
Chúng tớ hãy mang lại điều này là đúng
Nắm lấy, cướp lấy
to assume power
nắm chủ yếu quyền
Đảm đương, gánh vác, nhận nhập mình
to assume responsibility
gánh vác một trách móc nhiệm
to assume strict measures
áp dụng những phương án triệt để
to assume the offensive
(quân sự) gửi quý phái thế tấn công

hình thái từ

  • Ved: assumed
  • Ving:assuming

Kỹ thuật công cộng

cho rằng
giả định
giả sử
giả thuyết

Kinh tế

đảm đương
gánh vác
giả định

Toán Tin

giả định

Nguồn không giống

  • assume : Corporateinformation

Các kể từ liên quan

Từ đồng nghĩa

verb
accept , ascertain , be afraid , be inclined lớn think , conclude , conjecture , consider , count upon , deduce , deem , divine , estimate , expect , fall for , fancy , find , gather , get the idea , guess , have a hunch , have sneaking suspicion , hypothesize , imagine , infer , judge , posit , postulate , predicate , presume , presuppose , speculate , suppose , surmise , suspect , theorize , think , understand , acquire , appropriate , arrogate , attend lớn , begin , confiscate , don , embark upon , embrace , enter upon , seize , mix about , take on , take over , take up , act , adopt , affect , bluff , counterfeit , fake , feign , imitate , impersonate , mimic , pretend , put on , simulate , annex , borrow , clap hands on , commandeer , expropriate , get fingers on , get hands on , glom onto , grab , grab hold of , hijack , kipe , liberate , moonlight requisition , preempt , snatch , swipe , usurp , incur , shoulder , tackle , undertake , get on , pull on , slip into , slip on , sham , premise , take , ascribe , attribute , believe , cloak , endue , hypothecate , mask , raise , take forgranted

Từ trái ngược nghĩa