anchor là gì

/ˈæŋkər/

Thông dụng

Danh từ

(hàng hải) loại neo, mỏ neo

hình thái từ

  • Ved: anchored
  • Ving:anchoring

Chuyên ngành

Cơ khí & công trình

bắt chặt vày neo

Toán & tin yêu

mẩu neo

Giải mến VN: Được người sử dụng ví như là 1 trong thẻ nhập tư liệu HTML nhằm khái niệm một thành phần như là 1 trong link cho tới một thành phần không giống nhập nằm trong tư liệu hoặc nhập một tư liệu không giống...

Bạn đang xem: anchor là gì

Xây dựng

neo/mỏ neo

Giải mến EN: A means by which something is held firmly in place; specific uses include:1. a tie rod connecting a retaining wall to lớn an anchor block.a tie rod connecting a retaining wall to lớn an anchor block.2. the entire assembly of tie rod and anchor block.the entire assembly of tie rod and anchor block.

Giải mến VN: Một phương pháp để rất có thể lưu giữ cứng cáp một vật bên trên một địa điểm cố định và thắt chặt.Cách dùng đặc biêt : 1. cọc neo, một phần tử nối vật cần thiết lưu giữ chặt với cùng một khối dùng để làm lưu giữ. 2 Toàn cỗ khối hệ thống cọc neo và khối dùng để làm lưu giữ vật neo.

Kỹ thuật công cộng

cái neo

Giải mến EN: A means by which something is held firmly in place; specific uses include: a piling or block that serves as the base of a guy wire or similar tư vấn for holding building structures in place..

Giải mến VN: A means by which something is held firmly in place; specific uses include: a piling or block that serves as the base of a guy wire or similar tư vấn for holding building structures in place..

cọc neo
neo

Giải mến VN: Cần hoặc cọc xác định.

Xem thêm: Những cách nhận biết giày Sneaker Nike thật giả

nút cuối
nút nước ngoài vi
mấu neo
mỏ neo
thả neo
thiết bị neo

Kinh tế

cái neo

Địa chất

cái neo, đinh móc, thanh neo, vì thế neo, vì thế treo, vì thế anke

Các kể từ liên quan

Từ đồng nghĩa

noun
ballast , bower , comfort , defense , fastener , foothold , grapnel , grappling iron , grip , hold , hook , kedge , mainstay , mooring , mud hook , pillar , protection , safeguard , security , staff , stay , tư vấn , (small) kedge , crown , drogue , grapline , hawse , hawser , killick , killock
verb
attach , berth , catch , dock , drop , fasten , fix , imbed , make port , moor , plant , secure , stay , tie , tie up , ballast , bind , connect , grapnel , hook , killick , newscaster , rivet , safeguard , tư vấn , trip , weigh

Từ trái khoáy nghĩa

tác fake

Tìm thêm thắt với Google.com :

NHÀ TÀI TRỢ

Xem thêm: fee là gì