acquisition là gì

/¸ækwi´ziʃən/

Thông dụng

Danh từ

Sự được, sự giành được, sự chiếm được, sự đạt được, sự thám thính được
Cái giành được, hình mẫu tiếp thu được

Chuyên ngành

Toán & tin cậy

sự tiêu thụ (dữ liệu, thông tin)

Xây dựng

sự thụ đắc

Kỹ thuật cộng đồng

dò sóng

Giải quí EN: The detection of a desired radio signal or broadcast emission, usually by adjusting an antenna or telescope..

Giải quí VN: Việc thám thính sóng radio hoặc TV bằng phương pháp kiểm soát và điều chỉnh ăng ten.

Bạn đang xem: acquisition là gì

sự đạt tới
sự thu nhận
acquisition of signal-AOS
sự tiếp thu tín hiệu
automatic data acquisition (ADA)
sự tiếp thu tài liệu tự động động
carrier acquisition
sự tiếp thu sóng mang
image acquisition
sự tiếp thu hình ảnh
information acquisition
sự tiếp thu thông tin
measurement data acquisition
sự tiếp thu tài liệu đo
source data acquisition
sự tiếp thu tài liệu nguồn
target acquisition
sự tiếp thu mục tiêu
sự thu thập
sự tiếp nhận
acquisition of measured data
sự tiêu thụ dữ liệu
knowledge acquisition
sự tiêu thụ tri thức
measurement data acquisition
sự tiêu thụ dữ liệu

Kinh tế

sự sáp nhập (sát nhập)

Hai hoặc nhiều công ty lớn thích hợp lại cùng nhau nhằm tạo thành 1 công ty lớn có một không hai. Các công ty lớn bị sáp nhập (sát nhập) không hề tồn bên trên, chỉ tồn bên trên có một không hai công ty lớn sáp nhập (sát nhập). Chú ý: không giống với nghĩa Hợp nhất.

Xem thêm: Đánh giá giày Jordan - Điểm nổi bật và chất lượng trong từng thiết kế

Xem thêm: basket là gì

sự thâu tóm về (công ty)
thôn tính
vật mua sắm được
việc mua sắm lại

Các kể từ liên quan

Từ đồng nghĩa

noun
accretion , achievement , acquirement , acquiring , addition , attainment , buy , gain , gaining , learning , obtainment , possession , prize , procuration , procurement , procuring , property , purchase , pursuit , recovery , redemption , retrieval , salvage , winning , accomplishment , allowance , annuity , award , benefit , bonus , commission , dividend , donation , earnings , fortune , gift , grant , income , increment , inheritance , net , premium , proceeds , profit , remuneration , return , reward , riches , salary , security , wages , wealth , winnings , effort , feat , accession , augmentation

Từ ngược nghĩa

tác fake

Tìm thêm thắt với Google.com :

NHÀ TÀI TRỢ