10 triệu đồng nên mua laptop và smartphone gì? | VTCVTC | Với 10 triệu đồng, bạn Nguyễn Thuỳ Linh ở Hà Nội đã lựa chọn một chiếc laptop và 1 chiếc smartphone ưng ý, phù hợp với học tập, giải trí.

* Nguồn: VTC2
* Website:
* Đăng ký VTCTube:
* Facebook:
* Xem thêm trên VTCNews:

Nguồn:https://zaia.vn/