1. Java Core : Cài Đặt Môi Trường Phát Triển & Tạo Project Đầu Tiên Bằng Eclipse_ Video chia sẻ học lập trình Java – Khóa học dành cho người bắt đầu học lập trình hoặc muốn chuyên sâu hơn về lập trình java
_ Mong nhận được sự đóng góp ý kiến để team chúng tôi cải thiện video và chất lượng kiến thức tốt hơn.
_ Subscribe ( đăng ký kênh ) để nhận được nhiều video hơn nữa.
_ Liên hệ :
Facebook :
Mail : nghiepuit@gmail.com
Kênh Youtube :

Nguồn:https://zaia.vn/