*098# – Cáp Quang Viettel Cần Thơ – Tel: 0981.621.621