🔴 Giá GAS tháng 4 năm 2020. Giảm trên 50000 đồng cho bình 12kg. Dự báo giá gas